DRC: Duy trì tăng trưởng lợi nhuận nhờ gia tăng biên LN - KQKD Quý 1/2020

DRC: Duy trì tăng trưởng lợi nhuận nhờ gia tăng biên LN - KQKD Quý 1/2020

Lượt xem: 297
  •  
• CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) công bố KQKD quý 1/2020 với doanh thu giảm 2,5% YoY đạt 803 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh 121,8% đạt 37 tỷ đồng.

• Chúng tôi cho rằng mức giảm doanh thu có thể bởi doanh thu trong nước thấp hơn khi chiếm đến 57% doanh thu của DRC trong năm 2019. Chúng tôi cho rằng mức giảm doanh thu trong nước một phần được bù trừ bởi doanh thu cao hơn từ các thị trường xuất khẩu lốp, do cạnh tranh giảm từ lốp Trung Quốc – do gián đoạn sản xuất trong ngắn hạn tại Trung Quốc vì bùng phát dịch COVID-19.

• Tăng trưởng lợi nhuận của DRC tiếp tục được dẫn dắt bởi tăng trưởng biên LN gộp đạt 14,7% so với 9,7% trong quý 1/2019. Lợi nhuận biên gộp mở rộng nhờ sự giảm giá của nguyên liệu chính bao gồm than đen và giá cao su, khi đều giảm cùng xu hướng với giá dầu thô.

• Dù lợi nhuận quý 1 của DRC hoàn thành 13% dự báo 2020 của chúng tôi, vốn thường là mùa thấp điểm, chúng tôi giữ quan điểm thận trọng về HĐKD các quý tiếp theo khi dịch COVID-19 có thể làm giảm nhu cầu từ thị trường Mỹ, thị trường xuất khẩu chính, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

Lốp radial xuất khẩu tiếp tục là yếu tố tăng trưởng doanh thu. Chúng tôi cho rằng các nhà máy lốp radial đang vận hành với công suất 80-85% trong quý 1/2020 (tổng công suất là 150.000 đơn /quý) so với 67% trong quý 1/2019. Chúng tôi ước tính rằng 75% sản lượng lốp radial được xuất khẩu. Hai thị trường xuất khẩu chính của DRC là Mỹ và Brazil, chiếm hơn 70% tổng sản lượng xuất khẩu trong năm 2019.

Giá giảm của các nguyên liệu chính tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng biên LN. Trong quý 1/2020, tổng chi phí nguyên liệu của DRC (chiếm 71% tổng chi phí sản xuất) giảm 18% YoY. Chúng tôi cho rằng mức giảm chủ yếu đến từ mức giảm trong giá cao su và carbon đen, khi chiếm 62% chi phí vật liệu của DRC năm 2019.

 
 
(Nguồn: VCSC)
×
tvi logo