DRC: Dự báo tăng trưởng KQKD 2 quý đầu năm khả quan

DRC: Dự báo tăng trưởng KQKD 2 quý đầu năm khả quan

Lượt xem: 352
  •  

Chúng tôi liên hệ với DRC để cập nhật sản lượng tiêu thụ chính trong 2 tháng đầu năm và triển vọng KQKD Quý 1/2021. Nhìn chung, tất cả các thông tin chúng tôi có được khẳng định lại quan điểm lạc quan của BVSC về triển vọng tăng trưởng KQKD của Công ty - Dự báo KQKD năm 2021 hiện tại của BVSC cho DRC bao gồm doanh thu thuần đạt 4,130 tỷ (+13,3% YoY) và LNTT là 473,9 tỷ (+47,8% YoY). Duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu hiện tại là 33.900 đồng/cp, upside 28,9% (bao gồm suất cổ tức dự phóng 7,9%).

Sản lượng xuất khẩu 2 tháng đầu năm của các sản phẩm chính

▪ Bất chấp ảnh hưởng của Tết, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trở lại lên hơn 5 triệu USD trong tháng 2 do vấn đề thiếu container tại Công ty được nới lỏng. Ban lãnh đạo chia sẻ rằng các hoạt động xuất khẩu của công ty đang tiếp tục phục hồi trong tháng Ba.

▪ Sản lượng xuất khẩu lốp Bias, là lốp có BLN gộp cao nhất, vẫn rất mạnh ở mức 31k chiếc. Cụ thể, hoạt động xuất khẩu lốp bias trong Tháng 2 ổn định đạt 12.200 chiếc so với mức 18.800 chiếc Tháng 1 và mức trung bình 12.077 chiếc/ tháng trong Quý 1/2020.

▪ Sản lượng xuất khẩu lốp radial là 45k chiếc, trong đó sản lượng Tháng 2 đạt 28,3k chiếc, cải thiện đáng kể so với mức 21,2k trong Tháng 1 và mức trung bình 25,6k/ tháng trong Quý 1/2020.

▪ Công ty ước tính doanh thu thuần Tháng 1 vào khoảng 300 tỷ, và Tháng 2 khoảng vào 200 tỷ. Tựu chung lại, doanh thu thuần trong 2 tháng đầu năm 2021 của DRC đạt khoảng 500 tỷ, hoàn thành khoảng 60% kế hoạch Doanh thu thuần Quý 1/2021 của Công ty.

Tăng giá bán để bù đắp cho việc giá nguyên liệu đầu vào tăng

Chúng tôi lưu ý rằng DRC đã tăng giá bán lốp ô tô 3%, lốp xe máy và xe máy lên 5% kể từ tháng 12/2020 trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng. Theo cuộc thảo luận mới nhất với Ban lãnh đạo, chúng tôi được biết DRC đã tăng thêm 3% giá bán lốp ô tô từ tháng 3/2021 để tiếp tục chuyển giá cho khách hàng, điều mà chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của DRC cũng như hỗ trợ củng cố BLN gộp chung của Công ty.

Triển vọng tăng trưởng KQKD 2 quý đầu năm ở mức cao

Ban lãnh đạo ước tính doanh thu thuần trong Quý 1/2021 có khả năng đạt 800 tỷ, trong khi LNTT dự kiến vượt kế hoạch đã đặt là khoảng 66,0 tỷ (+41,0% YoY). Trong Báo cáo cập nhật DRC gần nhất, BVSC dự báo doanh thu thuần Quý 1/2021 của DRC đạt 838,7 tỷ (+4,4% YoY) và LNTT tăng trưởng mạnh mẽ 58,1% YoY đạt 74,0 tỷ. Trong khi đó, BVSC dự báo doanh thu thuần Quý 2/2021 tăng mạnh 31,9% YoY đạt 1.040,3 tỷ và LNTT tăng vọt 108,3% YoY đạt 112,5 tỷ.

Tình hình tài chính ổn định

Theo DRC, các khoản nợ ngắn hạn của DRC tăng nhẹ trong Quý 1/2021 từ nền Quý 4/2020 thấp; tuy nhiên, BVSC kỳ vọng chi phí lãi vay của DRC vẫn ở mức thấp, được hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp và dư nợ Quý 4/2020 thấp.

Kế hoạch tăng trưởng sản lượng tiêu thụ các loại lốp chính

Kế hoạch tiêu thụ lốp radial năm 2021 tăng 18,1% YoY đạt 600k lốp, cao hơn 1,5% so với dự phóng hiện tại của BVSC là 591k lốp (+16,3% YoY). Kế hoạch tiêu thụ lốp bias năm 2021 đạt 600k chiếc, giảm nhẹ 4,8% YoY, mà chúng tôi cho rằng là thận trọng so với xu hướng xuất khẩu lốp bias trong những quý gần đây. Kế hoạch này thấp hơn 14,6% so với dự phóng của chúng tôi là 688k chiếc (+9,2% YoY).

Nguồn: BVSC

×
tvi logo