DRC: Báo cáo nhanh KQKD Q4.2019

DRC: Báo cáo nhanh KQKD Q4.2019

Lượt xem: 292
  •  
Như vậy, với KQKD khả quan như trên chúng tôi tiếp tục giữ mức giá mục tiêu của DRC so với báo cáo gần nhất là 29.700 đồng/cp.

Với mức thị giá 25.950 đồng/cp, DRC đang được giao dịch với P/E trailing 12,3x lần.

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA đối với mã DRC.


Theo ước tính kết thúc Q4 DRC đạt DTT 967,5 tỷ đồng, giảm nhẹ -3,2% yoy, trong đó LNTT đạt 100,8 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng so với mức cùng kỳ năm ngoái +127,1% yoy.

Như vậy, lũy kế cả năm 2019, theo BCTC chưa kiểm toán, DRC đạt DTT 3.858,1 tỷ đồng (+8,6% yoy, hoàn thành 94,4% KH năm) và LNTT đạt 313 tỷ đồng (+77,6% yoy, hoàn thành 198,9% KH).

Để đạt được kết quả trên là do:
  • Sản lượng tiêu thụ Radial cả năm tăng cao: trong Q4 sản lượng radial tiêu thụ tăng trưởng nhẹ 5,5% yoy đạt 127.700 lốp. Tính chung cả năm 2019, lốp radial tiêu thụ tăng trưởng 36,0% yoy.
  • Giá nguyên vật liệu Quí 4 giảm so với cùng kỳ năm ngoái: theo giải trình của công ty thì giá nguyên vật liệu trong Q4 cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Theo chúng tôi nhận thấy thì do giá cao su nhân tạo (chiếm ~ 15% GVHB) giảm nhiều hơn, trong khi giá cao su tự nhiên (chiếm ~ 35% GVHB) giảm dưới 10% .
  • Biên lợi nhuận gộp Radial cải thiện mạnh: biên lợi nhuận gộp của radial đạt mức cao nhất kể từ khi nhà máy bắt đầu hoạt động. Q4.2019 biên gộp radial đạt 16,5%, tăng gần gấp 5 lần mức cùng kỳ năm ngoái và tăng cao so với mức 12,0% của Q3 vừa qua.
  • Sản lượng lốp radial xuất khẩu tăng cao: Q4 XK radial đạt 96.929 lốp (+15,6% yoy); lũy kế cả năm sản lượng radial XK tăng trưởng 47,7% yoy đạt 377.144 lốp; tỷ trọng lốp radial XK đạt 74% tổng SL lốp radial.
Theo BCTC chưa kiểm toán, DRC đạt kết quả khả quan với DTT đạt 3.858,1 tỷ đồng, (+8,6% yoy). DTT tăng trưởng chủ yếu từ DTT lốp radial tăng trưởng 34,2% yoy, DTT lốp bias giảm nhẹ 11,6% yoy.
 
 
Biên LNG năm 2019 đạt 14,8%, tăng mạnh so với mức 12,1% của năm 2018. Chủ yếu do biên gộp của lốp radial tăng mạnh lên mức 9,5%, tăng gần gấp 3,6x lần so với mức 2,6% năm ngoái ; biên gộp của bias tăng nhẹ đạt 23,6%.

Nhờ biên gộp radial tăng cao nên tỷ trọng đóng góp radial tăng mạnh, chiếm 32%/tổng LNG so với mức 9%/tổng LNG của năm 2018.
 
 
CP BH & QLDN tăng nhẹ chiếm tỷ trọng 4,9%/DTT so với mức 4,7%/DTT năm 2018.
CP lãi vay giảm mạnh -18,2% yoy đạt 40,5 tỷ đồng.
LNST đạt 250,4 tỷ đồng (+77,6% yoy). Tương ứng EPS trailing đạt 2.108 đồng/cp

(Nguồn: VCBS)
×
tvi logo