DPR: Chuyển mình

DPR: Chuyển mình

Lượt xem: 101
  •  

QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu DPR với mức giá mục tiêu là 110,000 VND được xác định bởi phương pháp định giá từng phần SOTP (DCF) các mảng thu nhập chính của DPR từ đó mức giá trị hợp lý được xác định là 110,000 VND/CP tương ứng với mức P/E mục tiêu 2022 = 10.6x – và bằng mức P/E trung bình 3 năm của cổ phiếu.

DỰ BÁO

KQKD BSC dự báo KQKD của DPR trong năm 2022: DTT và LNST&CĐTS của DPR lần lượt đạt 1,314 tỷ VND (+8.2% YoY) và 445 tỷ VND (-0.8% YoY), EPS FW2022 = 10,345 VND/CP, tương ứng với mức P/E FW2022 = 9.1x, dựa trên giả định:

+ Doanh số mủ cao su đạt 921 tỷ VND (+7% YoY) nhờ giá bán tăng 5% YoY, đạt 42.8 triệu VND/tấn và sản lượng tiêu thụ đạt 21,492 tấn (+2% YoY).

+ Thu nhập từ chuyển giao đất đạt 140 tỷ VND (-46% YoY) với diện tích chuyển giao kỳ vọng đạt 140 ha (-46% YoY) do tiến độ bị trì hoãn bởi covid, giá đền bù giữ mức 1 tỷ VND/ha.

TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ

▪ Triển vọng chuyển mình trong dài hạn, giảm dần phụ thuộc vào kinh doanh cao su nhờ (1) kế hoạch phát triển khu công nghiệp và (2) thu nhập từ chuyển nhượng đất.

▪ Hưởng lợi từ sự hồi phục nhu cầu tiêu thụ cao su toàn cầu, doanh thu mủ cao su DPR tăng +7% YoY.

RỦI RO

▪ Rủi ro không trúng thầu các dự án KCN Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú mở rộng

▪ Rủi ro giá đền bù thấp hơn kỳ vọng.

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

▪ Sản lượng tiêu thụ 2M.2022 đạt 1,363 tấn (+33.9% YoY) với giá bán đạt trung bình 41.61 triệu VND/tấn (-10% YoY) từ đó ghi nhận doanh thu mủ cao su đạt 56 tỷ VND (+17% YoY).

▪ Lợi nhuận gộp 2M.2022 đạt 21 tỷ VND (+125% YoY)

Nguồn: BSC 

×
tvi logo