DPM: Sóng mới cho đường đua xanh

DPM: Sóng mới cho đường đua xanh

Lượt xem: 159
  •  

QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA mã cổ phiếu DPM và nâng giá mục tiêu lên 23,030 VND/CP, upside 20.6% so với giá ngày 10/03/2021, dựa trên phương pháp DCF và P/E (50%/50%) do thay đổi một số giả định sau (i) Điều chỉnh tăng gía dầu FO và giá bán ure, dựa theo diễn biến 2T/2021; (ii) Sản lượng kinh doanh giảm (-4.5%YoY) do kế hoạch bảo dưỡng vào Q2/2021; (iii) P/E mục tiêu được điều chỉnh lên 11.8x, dựa vào trung vị ngành là 11.7x và P/E trung vị 3 năm là 11.8x.

DỰ BÁO KQKD

BSC dự báo DTT và LNST lần lượt đạt 9,846 tỷ đồng (+26.9% YoY) và 865 tỷ đồng (+24.7% YoY). EPS fw = 1,942 đồng và P/E fw= 9.8, P/B fw =0.98.

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

▪ Biên lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ vào kỳ vọng giá bán tăng nhanh hơn mức tăng giá của nguyên liệu đầu vào - Do giá dầu tăng cao và duy trì tín hiệu tích cực từ nhu cầu phân bón trong 2021.

▪ Yếu tố theo dõi chưa đưa vào định giá : (i) Ghi nhận khoản lợi nhuận bất thường còn lại từ bồi thường bảo hiểm; (ii) Kỳ vọng vào khoản hoàn thuế khi luật thuế được sửa đổi vào năm 2021.

QUAN ĐIỂM KĨ THUẬT Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu với giá mục tiêu nằm tại vùng giá xung quanh 21.5, cân nhắc cắt lỗ nếu ngưỡng hỗ trợ 17 bị xuyên thủng.

RỦI RO

▪ Giá khí đầu vào tăng nhanh hơn dự báo và giá bán điều chỉnh thấp hơn kỳ vọng;

▪ Hiệu suất hoạt động của các nhà máy thấp hơn kì vọng do bảo dưỡng định kì. CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

▪ DT và LNST 2020 lần lượt đạt 7,762 tỷ VND (+1% yoy) và 693 tỷ VND (+83% yoy),nhờ giá khí đầu vào giảm mạnh và nhu cầu xuất khẩu phân bón tăng cao. Ngoài ra, DPM còn nhận được khoản lợi nhuận bất thường từ bảo hiểm 90 tỷ/200 tỷ vào Q4/2020

▪ DPM đặt kế hoạch thận trọng cho năm 2021: DTT = 8,331 tỷ VND, LNST = 365 tỷ VND, sản lượng ure quy đổi chỉ đạt 770 nghìn tấn, do kế hoạch bảo dưỡng định kì vào Q2/2021.

Nguồn: BSC

×
tvi logo