DPM: KQKD quý 4 mạnh mẽ nhờ lợi nhuận hồi tố

DPM: KQKD quý 4 mạnh mẽ nhờ lợi nhuận hồi tố

Lượt xem: 493
  •  
  • Tổng CT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) đã công bố KQKD 2019 với doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS giảm lần lượt 21,1% và 46,0% YoY, chủ yếu do sản lượng urê giảm 16,3% YoY (với 72 ngày bảo trì và theo kế hoạch và bất thường) trong khi giá bán urê đi ngang.
  • Trong quý 4/2019, doanh thu của DPM giảm 1,6% YoY trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 55,6% YoY. Tăng trưởng LN mạnh mẽ quý 4 đến từ: 1) sản lượng bán tăng 31,5% YoY – cao hơn 17,4% so với sản lượng bán trong quý 3/2019; 2) giá khí thấp hơn nhờ giá dầu nhiên liệu (FO – tiêu chuẩn tính giá khí đầu vào); và 3) lợi nhuận hồi tố 130 tỷ đồng từ chênh lệch phí vận chuyển khí tạm thời 1,4 USD/triệu BTU và 1,0 USD/triệu BTU trong hợp đồng vận chuyển khí năm 2019.
  • Doanh thu 2019 và LNST sau lợi ích CĐTS hoàn thành 96,7% và 159,5% dự báo tương ứng cả năm của chúng tôi. Nếu không tính lợi nhuận hồi tố kể trên, thì LNST sau lợi ích CĐTS đã hoàn thành 104,6% dự báo cả năm của chúng tôi. Dù vậy, khi giá FO trung bình 2019 thấp hơn dự báo của chúng tôi, chúng tôi có thấy tiềm năng tăng đối với dự báo lợi nhuận 2020 của chúng tôi.
KQKD năm 2019 của DPM​
 

(Nguồn: VCSC)
×
tvi logo