DPM: KQKD Q4/2019 - Tăng trưởng lợi nhuận ròng mạnh mẽ do giá dầu giảm nhiều hơn ước tính

DPM: KQKD Q4/2019 - Tăng trưởng lợi nhuận ròng mạnh mẽ do giá dầu giảm nhiều hơn ước tính

Lượt xem: 288
  •  

(tỷ đồng)

Q4/2019

Q4/2018

YoY

Q3/2019

QoQ

KH 2019

TSLN

Q4/2019

Q4/2018

Q3/2019

2017

Doanh thu thuần

2.285,0

2.321,5

-1,6%

1.893,3

20,7%

88,9%

       

Lợi nhuận gộp

557,0

479,7

16,1%

314,1

77,3%

 

24,4%

20,7%

16,6%

26,4%

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh

395,8

184,9

114,1%

65,9

500,4%

 

17,3%

8,0%

3,5%

8,5%

EBIT

316,5

243,4

30,1%

100,7

214,4%

 

13,9%

10,5%

5,3%

10,7%

EBITDA

457,6

396,4

15,4%

241,6

89,4%

 

20,0%

17,1%

12,8%

13,1%

Lợi nhuận trước thuế

290,0

214,9

34,9%

75,4

284,8%

 

12,7%

9,3%

4,0%

10,7%

Lợi nhuận ròng

237,1

152,6

55,4%

61,9

283,2%

227,8%

10,4%

6,6%

3,3%

8,9%

Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông

234,0

148,8

57,2%

60,6

286,2%

 

10,2%

6,4%

3,2%

8,7%

Nguồn: DPM, SSI Research

Trong Q4/2019, DPM đạt 2.285 tỷ đồng (-1,6% YoY) doanh thu thuần, nhưng hoạt động hiệu quả hơn với lợi nhuận trước thuế là 290 tỷ đồng (+ 35% YoY). Mặc dù doanh thu thuần nằm trong dự báo của chúng tôi, lợi nhuận trước thuế cao hơn nhiều so với ước tính do giá FO thế giới giảm trong Q4 (-37% YoY) mặc dù mức phí vận chuyển tăng (1,40 USD/ mmbtu trong Q4/2019 so với 1 USD/ mmbtu trong Q4/2018). Giá khí đầu vào giảm -24% YoY xuống còn 4,97 USD/ mmbtu (đã bao gồm VAT) trong Q4/2019, thấp hơn mức giảm của giá FO thế giới, do đó tỷ suất lợi nhuận gộp (GPM) tăng lên 24,4% (so với 20,7% trong Q4/2018).

 

46% MFO

Phí vận chuyển

Chi phí khí đầu vào (trước VAT)

Chi phí khí đầu vào (sau VAT)

Q4/2018

4,95

0,98

5,93

6,52

Q4/2019

3,12

1,4

4,52

4,97

YoY

-37%

43%

-24%

-24%

Nguồn: DPM, SSI Research, đơn vị USD/mmbtu

Tiền mặt trên mỗi cổ phiếu đã tăng lên 7.081 đồng trong Q4/2019 (so với 5.189 đồng trong Q3/2019 và 3.675 đồng trong Q4/2018). Do số dư tiền mặt cải thiện, chi phí lãi vay giảm -7% YoY xuống còn 26,5 tỷ đồng, trong khi thu nhập lãi tăng 20% YoY lên 58,7 tỷ đồng. Do đó, thu nhập tài chính ròng Q4/2019 tăng gần gấp đôi so với Q4/2018.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 7.684 tỷ đồng (-17% YoY) và 467 tỷ đồng (-46% YoY), hoàn thành 89% và 228% kế hoạch năm 2019, kế hoạch này đã được điều chỉnh giảm sau sự cố đóng cửa nhà máy urê, NPK và NH3 trong 70 ngày do các vấn đề kỹ thuật.

Quan điểm sơ bộ

Trước đây, chúng tôi đã ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế năm 2020 ở mức 9.643 tỷ đồng (+25% YoY) và 578 tỷ đồng (+24% YoY), và cho ra giá mục tiêu 1 năm là 15.500 đồng/cp. Trước tác động tiêu cực gần đây của virus corona, chúng tôi có thể điều chỉnh lại ước tính lợi nhuận năm 2020. Chúng tôi cho rằng đợt bùng phát gần đây có thể làm giảm giá dầu do nhu cầu yếu từ Trung Quốc, điều này có lợi cho DPM về chi phí khí đầu vào giảm. Tuy nhiên, việc tăng cường kiểm soát biên giới Việt Nam - Trung Quốc có thể làm giảm nhu cầu phân bón.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo