DPM: Giá bán tăng mạnh hỗ trợ KQKD quý 3/2021

DPM: Giá bán tăng mạnh hỗ trợ KQKD quý 3/2021

Lượt xem: 138
  •  

• Tổng CT phân bón và hóa chất dầu khí (DPM) đã công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2021 tích cực với doanh thu tăng 32% YoY đạt 7,7 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi tăng 113,5% YoY đạt 1,3 nghìn tỷ đồng. KQKD 9 tháng đầu năm 2021 vượt kỳ vọng của chúng tôi với LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi cao hơn 21,8% dự báo cả năm của chúng tôi.

• LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi 9 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng mạnh nhờ 1) lợi nhuận từ mảng urê cao khi giá urê trung bình tăng 35-40% YoY và bù đắp cho mức tăng khoảng 40% YoY của chi phí đầu vào và mức giảm khoảng 5%-10% YoY của sản lượng bán (theo ước tính của chúng tôi) và 2) lợi nhuận từ mảng amoniac (NH3) tăng mạnh.

• Trong quý 3/2021, LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước và 31,5% so với quý trước (QoQ), chúng tôi cho rằng nhờ giá urê và NH3 tăng mạnh theo giá thế giới. Đáng chú ý, giá urê/NH3 trung bình quý 3/2021 tăng 84,4%/205% YoY và 25,3%/24,3% QoQ (theo dữ liệu của Bloomberg).

• Như đã nêu trong báo cáo cập nhật DCM ngày 30/09/2021 của chúng tôi, giá urê/NH3 tăng mạnh trong quý 3/2021 do tình trạng khan hiếm khí tạ Châu Âu, nguồn cung từ Trung Quốc giảm và chi phí vận chuyển tăng cao do sự gián đoạn vận chuyển liên quan đến dịch COVID19. Theo quan điểm của chúng tôi, những yếu tố này có thể giữ giá urê ở mức cao trong 6 tháng đầu năm 2022.

• Do KQKD cốt lõi 9 tháng đầu năm 2021 vượt kỳ vọng của chúng tôi và giá urê/NH3 toàn cầu hiện đang tăng mạnh hơn dự kiến, chúng tôi dự báo khả năng điều chỉnh tăng dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo