DPM: Cập nhật kế hoạch lợi nhuận năm 2020 và bồi thường bảo hiểm

DPM: Cập nhật kế hoạch lợi nhuận năm 2020 và bồi thường bảo hiểm

Lượt xem: 443
  •  

Kết quả kinh doanh quý 4/2019: Kết quả kinh doanh quý 4/2019: Trong chuyến thăm công ty gần đây, chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế trong 11T2019 và cả năm 2019 đạt lần lượt là 278 tỷ đồng và 350 tỷ đồng (-60% YoY). Lợi nhuận trước thuế Q4/2019 ước tính đạt 173 tỷ đồng, giảm -19% YoY, mức giảm này đã cải thiện hơn so với Q1, Q2 và Q3/2019 (tương ứng ở mức -70% YoY, -86% YoY và -60% YoY)

Kế hoạch năm 2020 công bố vào ngày 13/12/2019: Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch lần lượt là 9.237 tỷ đồng (+ 15% YoY) và 513 tỷ đồng (+ 47% YoY). Kế hoạch này dựa trên giả định giá dầu Brent USD là 60 USD/thùng (so với 65 USD/thùng vào năm 2019) và tariffs tạm thời là 1,43 USD/ mmbtu (so với 1,40 USD/mmbtu vào năm 2019F). Chúng tôi cho rằng giá cước vận chuyển chính thức sẽ chốt vào tháng 1/2020.

Công ty ước tính sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chính như sau:

Nghìn tấn

ƯT2019

KH2020

YoY

Urea

680

780

15%

NPK

76

180

137%

NH3

58

55

-5%

Phân bón thương mại

200

115

-43%

Nguồn: DPM, SSI Research

DPM ước tính sản lượng tiêu thụ urê và NPK tăng nhờ công suất nhà máy tăng (so với 70 ngày dừng hoạt động trong năm 2019) và nhu cầu thị trường tăng do điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ phân bón thương mại giảm do (1) cạnh tranh cao hơn dư kiến ​​và (2) chuyển từ kinh doanh NPK nhập khẩu sang NPK tự sản xuất.

Nhìn chung, (1) giá dầu giảm và (2) sản lượng tiêu thụ urê và NPK tăng sẽ là 2 động lực tăng trưởng cho năm 2020. Cần lưu ý rằng kế hoạch tài chính chưa bao gồm yếu tố bồi thường bảo hiểm, được giải thích dưới đây.

Bảo hiểm

Trong Q1 và Q2, DPM đã đóng cửa các nhà máy trong 70 ngày do các vấn đề kỹ thuật, do đó kéo giảm lợi nhuận ròng 6T2019. Mặc dù vậy, DPM đã mua bảo hiểm (do PVI cung cấp) để bảo vệ công ty trước sự cố gián đoạn sản xuất, cũng như chi phí thay thế thiết bị. Đến nay, PVI đã đồng ý trả 30 tỷ đồng chi phí thay thế thiết bị cho DPM. Số tiền này sẽ được ghi nhận 50/50 vào P&L năm 2019/2020. Trong khi đó, khoản bồi thường cho sự cố gián đoạn sản xuất vẫn đang được đàm phán. Công ty yêu cầu bồi thường 200 tỷ đồng cho sự cố gián đoạn sản xuất, nhưng điều này cần đàm phán thêm.

Quan điểm đầu tư

Chúng tôi điều chỉnh doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 7.992 tỷ đồng (-14% YoY) và 350 tỷ đồng (-60% YoY). Chúng tôi duy trì ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế năm 2020 lần lượt là 9.643 tỷ đồng (+ 21% YoY) và 578 tỷ đồng (+ 65% YoY).

Với mức giá hiện tại là 13.000 đồng/cổ phiếu. DPM đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 lần lượt là 17,6 lần và 13,2 lần. Giá cổ phiếu đã giảm gần đây do tâm lý thị trường yếu. Với các điểm mạnh như giá trị tiền mặt ròng trên mỗi cổ phiếu Q3/2019 là 5.188 đồng, tỷ suất cổ tức 2019-2020 là 7,5% và tăng trưởng lợi nhuận năm 2020 là 65% YoY, chúng tôi thấy định giá cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn. Chúng tôi giữ giá mục tiêu ổn định ở mức 15.500 đồng/ cổ phiếu, tăng 19,2% so với giá hiện tại và xếp hạng KHẢ QUAN.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo