DPM: Cập nhật Đại hội Cổ đông 2021

DPM: Cập nhật Đại hội Cổ đông 2021

Lượt xem: 275
  •  

DPM gần đây đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 27/4/2021, theo đó ban lãnh đạo đã xin phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2020 là 14% (cao hơn mức trước đây là 10-12%), dựa trên mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 82% so với cùng kỳ . Năm 2021, ban lãnh đạo đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế rất thận trọng, lần lượt là tăng 6% và giảm 48% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 19% và 4% so với cùng kỳ (+6% và -7% so với ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế trước đó do chúng tôi điều chỉnh giả định tăng giá bán urê và tăng chi phí khí đầu vào). Tại mức giá 19.000 đồng/cổ phiếu, DPM đang giao dịch với hệ số P/E, P/B và EV/EBITDA năm 2021 lần lượt là 11,6x, 0,9x và 2,3x. Chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu mới là 19.700 đồng/cổ phiếu (từ 18.400 đồng/cổ phiếu). Với mức tiềm năng tăng giá là 4% so với giá hiện tại (và tỷ suất cổ tức là 6,5% trong năm 2021), chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu DPM.

Kết quả hoạt động năm 2020: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 7,9 nghìn tỷ đồng (+1% so với cùng kỳ) và 848 tỷ đồng (+82% so với cùng kỳ ), hoàn thành 85% và 165% kế hoạch điều chỉnh năm 2020. Mặc dù giá urê giảm 12% so với cùng kỳ trong năm 2020, lợi nhuận vẫn tăng do: (1) sản lượng tiêu thụ urê và NPK tăng lần lượt là 20% và 23% so với cùng kỳ; (2) chi phí khí đầu vào giảm 17% so với cùng kỳ; (3) thu nhập tài chính thuần cải thiện từ 32 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng do số dư tiền mặt ngày càng tăng; và (4) ghi nhận khoản tiền bồi thường bảo hiểm 81 tỷ đồng.

Phân phối lợi nhuận năm 2020: Cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 14% (tỷ suất cổ tức 7,4%) đã được thông qua, cao hơn mức cổ tức giai đoạn 2018-2019 là khoảng 10-12%. Quỹ khen thưởng và phúc lợi được phê duyệt ở mức 85,5 tỷ đồng (12% lợi nhuận ròng năm 2020, hợp lý hơn nhiều so với giai đoạn 2018-2019 là khoảng 17-20%).

Kế hoạch năm 2021 của công ty

Mặc dù khả năng sẽ có 122 tỷ đồng tiền bồi thường bảo hiểm được ghi nhận trong năm 2021, DPM tiếp tục đặt kế hoạch thận trọng trong năm do giá dầu dự kiến tăng.

Kết quả kinh doanh sơ bộ Q1/2021: Công ty dự kiến sản lượng tiêu thụ phân bón đạt 251 nghìn tấn (+6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 217 tỷ đồng (+68% so với cùng kỳ). Chúng tôi ước tính chi phí khí đầu vào trong Q1/2021 là 5,80 USD/mmbtu (+23% so với cùng kỳ). Giá bán bình quân urê cũng tăng trong quý, nhưng với mức tăng chậm hơn là +8% so với cùng kỳ. Chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng lợi nhuận trong Q1/2021 có thể được giải thích bởi (1) công suất sử dụng nhà máy NPK cao hơn (sản lượng tiêu thụ tăng 130% so với cùng kỳ), và (2) tỷ suất lợi nhuận phân bón tự doanh cải thiện nhờ xu hướng tăng giá phân bón.

Ước tính lợi nhuận năm 2021

• Với giả định giá dầu nhiên liệu năm 2021 là 330 USD/tấn và thuế suất là 1,85 USD/mmbtu, chúng tôi ước tính chi phí khí đầu vào năm 2021 sẽ tăng 22% so với cùng kỳ lên 5,59 USD/mmbtu.

• Chúng tôi ước tính giá bán bình quân của urê sẽ tăng 17% so với cùng kỳ lên 7.150 đồng/kg. Giá urê đã tăng 35% so với đầu năm, nhưng chúng tôi tin rằng giá sẽ trở lại bình thường sau vụ Đông Xuân (vụ mùa lớn nhất trong năm). Chúng tôi ước tính giá NPK sẽ tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ lên 8.500 đồng do chúng tôi giả định DPM sẽ tiếp tục đưa ra giá bán ưu đãi để thúc đẩy sản lượng tiêu thụ.

• Sản lượng tiêu thụ urê và NPK ước tính đạt lần lượt 800 nghìn tấn (-2% so với cùng kỳ do tiến hành bảo dưỡng vào tháng 4/2021) và 120 nghìn tấn (+27% so với cùng kỳ).

• 122 tỷ đồng tiền bồi thường bảo hiểm trong năm 2021 (so với mức 81 tỷ đồng trong năm 2020).

Ước tính năm 2021 của chúng tôi như sau:

Hiện chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 (bao gồm cả tiền bồi thường bảo hiểm) là 886 tỷ đồng (+ 4% so với cùng kỳ), thấp hơn 7% so với ước tính trước đó của chúng tôi là 956 tỷ đồng. Nếu chúng tôi loại trừ khoản bồi thường bảo hiểm, lợi nhuận cốt lõi sẽ đi ngang so với cùng kỳ.

Định giá

Tại mức giá 19.000 đồng/cổ phiếu, DPM đang giao dịch với hệ số P/E, P/B và EV/EBITDA năm 2021 lần lượt là 11,6x, 0,9x và 2,3x. Với diễn biến giá phân bón phục hồi tốt hơn kỳ vọng, chúng tôi nâng hệ số mục tiêu P/E, P/B và EV/EBITDA lên lần lượt là 9x, 0,9x và 4x (từ 8x, 0,7x và 3,5x), chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu 1 năm mới là 19.700 đồng/cổ phiếu (từ 18.400 đồng/cổ phiếu), với mức tiềm năng tăng giá là 4% so với giá hiện tại, cùng với tỷ suất cổ tức năm 2021 ước tính là 6,5%. Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu DPM.

Rủi ro

Yếu tố hỗ trợ tăng đối với khuyến nghị của chúng tôi bao gồm: 1) giá dầu giảm, 2) mức thay đổi thuế GTGT từ “không chịu thuế VAT” thành “chịu 5% thuế VAT”, và 3) thoái vốn của cổ đông lớn (PVN) từ 60 % xuống 36%.

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị của chúng tôi bao gồm: 1) sản lượng sản xuất của các nhà sản xuất phân bón khác tăng hơn dự kiến, 2) phân bón nhập khẩu giá rẻ tăng cao hơn dự kiến và 3) giá dầu toàn cầu phục hồi.

Nguồn: SSI

×
tvi logo