DPG: Mở bán dự án Cồn Tiến giúp duy trì tăng trưởng 2022

DPG: Mở bán dự án Cồn Tiến giúp duy trì tăng trưởng 2022

Lượt xem: 180
  •  

Chúng tôi cho rằng, trong năm 2022, doanh thu BĐS tăng trưởng 2 con số nhờ vào ghi nhận phần từ mở bán 1 phần dự án Cồn Tiến trong tháng 5/2022. Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng kỳ vọng tăng trưởng tích cực nhờ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Trong dài hạn, với lợi thế giá đất thấp, dự án Cồn Tiến sẽ đem lại nguồn thu chính cho DPG trong 3-4 năm tới, biên lợi nhuận ròng đạt 35%. Sử dụng phương pháp SOTP, chúng tôi xác định giá mục tiêu DPG là 83.600 đồng/cp.

Lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2021 nhờ vào ghi nhận dự án Casamina và hoạt động kinh doanh điện được cải thiện. Doanh thu thuần đạt mức 2.545 tỷ đồng (+20,1% YoY). Trong đó, doanh thu thủy điện tăng trưởng 50% YoY từ mức thấp trong năm 2021 và doanh thu từ hạch toán phần còn lại dự án Casamina đạt 943 tỷ đồng (+17% YoY). Biên lợi nhuận gộp được cải thiện tích cực đạt 34,4% (+6,3 % YoY) nhờ vào giá bán bất động sản tăng tốt. LNST tăng mạnh 90,6% YoY đạt mức 449,8 tỷ đồng.

Mở bán dự án Cồn Tiến vào tháng 5/2022, giúp tăng trưởng duy trì tích cực. Dự án Cồn Tiến được xây dựng trên diện tích 30 ha với lợi thế chi phí đền bù giải phóng mặt bằng thấp. Tổng mức đầu tư đạt 650 tỷ đồng. Chúng tôi ước đạt doanh thu dự án là 4.400 tỷ đồng và biên lợi nhuận ròng đạt mức 35%. Dự án dự kiến đem lại nguồn thu chính trong giai đoạn 2022-2025.

Hoạt động xây dựng dự báo tăng trưởng 15% trong năm 2022 nhờ giải ngân đầu tư công tích cực. Chúng tôi cho rằng DPG có lợi thế là doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cầu đường, với các dự án tiêu biểu như Cao tốc Bắc Nam, Cầu Thủ Thiêm 2, Cầu Mỹ Thuận 2…. Doanh thu hoạt động xây dựng của DPG dự bao đạt mức 1.262 tỷ đồng (+15% YoY) trong năm 2022. Biên lợi nhuận gộp đạt mức 3%. Trong đó, giá trị backlog trong 2 tháng đầu năm đạt hơn 500 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh điện tăng trưởng ổn định. DPG hiện tại vận hành các nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A&B,1C và Sông Bung 6. Nguồn nước ổn định từ Sông Thu Bồn và ảnh hưởng tích cực sau khi nhà máy Thượng Kom Tum vận hành vào năm 2021, giúp sản lượng sản xuất có thể đạt mức tăng trưởng 10% YoY trong năm 2022. Biên lợi nhuận gộp duy trì mức cao 71,9%.

Rủi ro: (1) Hoạt động giải ngân đầu tư công chậm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án xây dựng của DPG; (2) Giá nguyên vật liệu tăng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động xây dựng của công ty; (3) Các vấn đề pháp lý ảnh hưởng đến tiến độ triển khai bán hàng tại dự án Cồn Tiến.

Tổng quan hoạt động DPG hoạt động trên 3 lĩnh vực chính:

(1) Xây dựng. DPG là nhà thầu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cầu, đường với các công trình tiêu biểu như đoạn Km134+000 – Km154+000 nút giao Vĩnh Hảo và tuyến nối QL01 – Cao tốc Bắc Nam; cầu Phước Lộc, cầu Cửa Đại, nút giao thông Trường Hải, Cầu Mỹ Thuận 2, Cầu Thủ Thiêm 2… Hoạt động xây dựng chiếm 63,4% doanh thu và 4,2% lợi nhuận gộp.

(2) Kinh doanh điện. DPG vận hành 2 nhà máy Sông Bung 6 (công suất 29 MW) và thủy điện Sơn Trà 1A&1B, 1C (công suất 69 MW). Hoạt động kinh doanh điện chiếm 8,2% doanh thu và 49,8% lợi nhuận gộp.

(3) Bất động sản. DPG có quỹ đất tập trung ở Hội An. Hai dự án tiêu biểu của DPG là Casamina (Võng Nhi - diện tích 15ha) và Cồn Tiến (diện tích 30ha). Bất động sản chiếm 27,9% doanh thu và 45,8% lợi nhuận gộp của DPG.

Kết quả kinh doanh 2021

Doanh thu thuần đạt mức 2.545 tỷ đồng (+20,1% YoY). Trong đó, (1) Doanh thu hoạt động xây lắp đạt 1.100 tỷ đồng (+12% YoY).

Trong đó các công trình lớn như Chống xói lở bờ biển Cửa Đại (Giá trị hợp đồng: 277,7 tỷ đồng), Đường Trung tâm khu vực Bãi Trường (382,7 tỷ đồng)…. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ mức 8,1% năm 2020 về mức 2,6% năm 2021, do chi phí nguyên vật liệu tăng và công ty thực hiện giãn cách trong suốt Q3/2021; (2) Doanh thu hoạt động mua bán điện đạt 491 tỷ đồng (+50% YoY), sau khi nhà máy thủy điện thủy điện Sông Trà 1C đi vào vận hành T10/2021 và nguồn cung cấp nước ổn định từ thượng Kon Tum. Biên lợi nhuận gộp hoạt động mua bán điện đạt mức 71,2% (+11,9% YoY); (3) DPG tiếp tục ghi nhận doanh thu hơn 943 tỷ đồng (+17% YoY) từ dự án Casamina trong năm 2021. Biên lợi nhuận được cải thiện khi tăng 10,2% lên mức 50% nhờ giá bán tăng.

Chi phí tài chính giảm 16,5% YoY đạt mức 166 tỷ đồng, nhờ giảm lãi suất. Đồng thời, trong năm công ty cũng huy động 300 tỷ đồng trái phiếu để thực hiện đầu tư dự án Cồn Tiến, lãi suất 10,5%/ năm, kỳ hạn 3 năm, tài sản đảm bảo là 19 triệu cổ phiếu DPG.

LNST đạt 449,8 tỷ đồng (+90,6% YoY), tương đương EPS đạt 5.694 đồng/CP.

Trong năm 2021, khách hàng trả tiền trước mua căn hộ Casamina đạt 370 tỷ đồng (+33,5% YoY).

Triển vọng 2022

Chúng tôi cho rằng trong năm 2022, DPG tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực nhờ vào: (1) Mở bán dự án Cồn Tiến vào tháng 5/2022; (2) Hoạt động xây dựng tích cực nhờ vào giải ngân đầu tư công.

Doanh thu năm 2022 dự báo đạt 3.078 tỷ đồng (+21% YoY). Trong đó:

Xây dựng. Chúng tôi dự báo doanh thu đạt 1.267 tỷ đồng (+15% YoY) nhờ vào việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Trong 2 tháng đầu năm 2022, giá trị ký mới của DPG đạt 500 tỷ đồng trong đó có công trình lớn là Nạo vét Sông Cổ Cò - Phần Cầu (giá trị đạt 273,7 tỷ đồng). Biên lợi nhuận vẫn duy trì mức thấp 3% (+0,4% YoY) khi giá nguyên vật liệu duy trì mức cao.

Kinh doanh điện. Với việc đưa vào vận hành nhà máy thủy điện Sơn Trà 1C vào tháng 10/2021, giúp sản lượng điện sản xuất trong năm 2022 dự kiến tăng 9,5% YoY. Bên cạnh đó, các nhà máy Sông Bung 6 và Sơn Trà 1A&B vận hành ổn định nhờ vào nguồn thủy văn ở sông Thu Bồn và thượng Kon Tum. Dự báo, doanh thu hoạt động kinh doanh điện đạt mức 540 tỷ đồng (+10% YoY). Biên lợi nhuận gộp đạt mức 71% (-0,9% YoY).

Bất động sản. Trong tháng 5/2022, DPG mở bán dự án Cồn Tiến. Tổng diện tích 30 ha, giai đoạn 1 đầu tư 18 ha. Tổng mức đầu tư đạt 620 tỷ đồng. Chúng tôi đánh giá, lợi thế về chi phí đền bù giải tỏa thấp từ dự án BT cầu Đế Võng, biên lợi nhuận ròng dự án có thể đạt mức 35%. Tổng doanh thu dự án dự kiến đạt 4.400 tỷ đồng. Dự báo trong năm 2022, doanh thu từ BĐS đạt 1.261 tỷ đồng (+33% YoY), từ ghi nhận phần còn lại của dự án Casamina đạt 300 tỷ đồng và 961 tỷ đồng từ dự án Cồn Tiến. Biên lợi nhuận gộp đạt mức 47% YoY.

Chi phí lãi vay dự báo đạt 198 tỷ đồng (+19% YoY) từ khoản vay 300 tỷ đồng vào tháng 10/2021 với lãi suất 10,5%.

Chi phí bán hàng và quản lý dự kiến đạt 245 tỷ đồng (+7% YoY) do tăng chi phí bán hàng tại dự án Cồn Tiến. LNST dự báo đạt 533 tỷ đồng (+19% YoY), tương đương EPS đạt 6.749 đồng.

Luận điểm đầu tư

Chúng tôi cho rằng, trong năm 2022, doanh thu BĐS tăng trưởng 2 con số nhờ vào ghi nhận phần từ mở bán 1 phần dự án Cồn Tiến trong tháng 5/2022. Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng kỳ vọng tăng trưởng tích cực nhờ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Trong dài hạn, với lợi thế giá đất thấp từ dự án BT cầu Đế Võng, dự án Cồn Tiến sẽ đem lại nguồn thu chính cho DPG trong 3-4 năm tới, biên lợi nhuận ròng đạt 35%. Sử dụng phương pháp SOTP, chúng tôi xác định giá mục tiêu DPG là 83.600 đồng/cp.

Rủi ro

(1) Hoạt động giải ngân đầu tư công chậm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án xây dựng của DPG.

(2) Giá nguyên vật liệu tăng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động xây dựng của công ty.

(3) Các vấn đề pháp lý ảnh hưởng đến tiến độ triển khai bán hàng tại dự án Cồn Tiến.

Nguồn: SSI

×
tvi logo