DPG: Kế hoạch kinh doanh khả quan

DPG: Kế hoạch kinh doanh khả quan

Lượt xem: 479
  •  

Định giá

▪ Dựa trên quan điểm thận trọng, chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN cổ phiếu DPG và đưa ra giá mục tiêu 44,500 đồng/cp (+13% so với mức giá đóng cửa ngày 09/06/2021) dựa trên phương pháp SOTP Dự báo kết quả kinh doanh

▪ Khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của DPG sẽ phụ thuộc chính vào mảng bất động sản. Năm 2021, BSC ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ước đạt lần lượt 2,658 tỷ đồng (+25% YoY) và 264 tỷ đồng (+35% YoY) nhờ vào (1) Phục hồi mảng thủy điện và (2) Bàn giao hoàn thành dự án Casamia. PE Fwd 2021 = 9.1 lần , PB Fwd 2021 = 1.7 lần

Rủi ro

▪ Rủi ro chu kỳ ngành thủy điện

▪ Rủi ro chung ngành bất động sản (lãi suất cho vay, tính chu kỳ ngành)

Cập nhật doanh nghiệp

▪ Kế hoạch kinh doanh 2021 tham vọng. ĐHĐCĐ đã thông qua phương án kế hoạch 2021 đầy tham vọng với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lần lượt đạt 2,756 tỷ đồng (+30% YoY) và 283.4 tỷ đồng (+45% YoY).

▪ Kết quả kinh doanh Q1/2021 ghi nhận mức tăng trưởng khả quan nhờ mảng (1) Thủy điện và (2) Bất động sản. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Q1/2021 lần lượt đạt 458.8 tỷ đồng (-3.1% YoY) và 97.4 tỷ đồng (+244% YoY). Biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ mức 27.8% Q1/2020 lên mức 52.9% Q1/2021.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đạt Phương là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực thi công, xây lắp các công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện, đường dây truyền tải và trạm biến áp đến 35 kV. Từ năm 2018, công ty tham gia đầu tư vào các dự án bất động sản đô thị như Võng Nhi, Đồng Nà, Nồi Rang…

1. THI CÔNG XÂY DỰNG

Đạt Phương có thế mạnh trong triển khai thi công các công trình hạ tầng, thủy điện. Một số công trình tiêu biểu của DPG là cầu Thủ Thiêm, cầu Đại Phước, cầu Tân Vũ- Lạch Huyện, cầu Đế Võng…

Doanh thu từ mảng thi công xây dựng đóng góp khoảng 90% tổng doanh thu. Năm 2019 -2020, doanh thu xây dựng giảm khoảng 30% so với giai đoạn trước do loại trừ doanh thu nội bộ từ thi công các KĐT do công ty đầu tư, nên tỷ lệ đóng góp tổng doanh thu giảm về dưới 50%.

2. NĂNG LƯỢNG

DPG có công suất phát điện là 98 MW thủy điện, tất cả đều là thủy điện nhỏ nên được hưởng biểu phí tránh được và bao tiêu sản lượng đầu ra. Tổng điện lượng bình quân 1 năm đạt 380 triệu kWh. Biên LNG của mảng điện ổn định 60-70%.

3. KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Qũy đất hiện có 235 ha, tập trung ở Quảng Nam. Đây là các diện tích đất được thanh toán đối ứng cho dự án BT Cầu Đế Võng và đường dẫn lên cầu do Đạt Phương thi công năm 2016.

Năm 2018, công ty triển khai đầu tư dự án KĐT Võng Nhi (Casamia). Dự án bắt đầu đóng góp doanh thu và lợi nhuận bắt đầu từ 2019 với doanh thu 750-800 tỷ/năm, tùy thuộc vào tiến độ bàn giao. Biên LNG của dự án này dao động 45%-60%

Nguồn: BSC 

×
tvi logo