DHG: EPS tăng nhẹ nhờ chi phí bán hàng thấp hơn

DHG: EPS tăng nhẹ nhờ chi phí bán hàng thấp hơn

Lượt xem: 349
  •  
  • CTCP Dược Hậu Giang (DHG) công bố KQKD 2019 với doanh thu thuần đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (đi ngang YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS 635 tỷ đồng (-3% YoY). Trong khi đó, EPS 2019 tăng 5% YoY đạt 4.688 đồng.
  • Trong quý 4/2019, doanh thu thuần tăng nhẹ 5%, chủ yếu đến từ mức tăng 8% doanh thu các sản phẩm tự sản xuất, cho thấy mức tăng nhẹ so với mức tăng trưởng tương đương 5% trong 9 tháng 2019, theo ước tính của chúng tôi.
  • Biên LN gộp các sản xuất tư sản xuất giảm 50 điểm cơ bản YoY đạt 53,5% YoY trong quý 4/2019 trong bối cảnh chi phí hoạt chất đầu vào (API) tăng. Tuy nhiên, mức biên LN gộp này cao hơn 50,7% trong 9 tháng 2019, được DHG cho rằng đến từ cơ sở chi phí đầu vào tốt hơn trong quý 4/2019 so với 9 tháng 2019.
  • LN từ HĐKD giảm 2% YoY trong năm 2019 do mức giảm 1,2 điểm % biên LN gộp các sản phẩm tự sản xuất và DHG thay đổi phương thức kế toán cho quỹ khen thưởng và phúc lợi (B&W). Theo DHG, bắt đầu từ năm 2019, trong 10% LNST phân bổ cho quỹ B&W, 7% sẽ được ghi nhận trong chi phí quản quản lý chung (G&A) trong khi 3% còn lại sẽ được ghi nhận ngoài KQKD. Trước đó, tất cả khoản trích của DHG cho quỹ B&W đều ghi nhận ngoài KQKD. Tuy nhiên, EPS (không bị ảnh hưởng bởi thay đổi phương thức kế toán) vẫn tăng 5% YoY nhờ mức giảm 5% trong chi phí bán hàng.
  • Các kết quả này phần lớn phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi về (1) tăng trưởng doanh số 1 chữ số của các sản phẩm tự sản xuất trong bối cảnh cạnh trạnh gay gắt và DHG không có sự khác biệt về sản phẩm và (2) biên LN gộp giảm do giá API tăng. Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đến dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

(Nguồn: VCSC)

×
tvi logo