DHC: Kế hoạch thận trọng trong bối cảnh giá đầu vào tăng

DHC: Kế hoạch thận trọng trong bối cảnh giá đầu vào tăng

Lượt xem: 803
  •  

Chúng tôi đã tham dự DHCD của DHC vào ngày 21/6/2021, với một số thông tin chính sau:

KQKD 2020 tăng trưởng mạnh. Doanh thu thuần đạt 2.887 tỷ đồng (+101,9% YoY) do nhà máy Giao Long 2 hoạt động tối đa công suất sau khi đưa vào vận hành vào tháng 9/2019. LNST đạt 319,9 tỷ đồng (+114% YoY).

Kế hoạch 2021. Doanh thu thuần đạt 3.500 tỷ đồng (+21,21% YoY) và LNST đạt 399 tỷ đồng (+1,81% YoY). Trong đó, doanh thu giấy cuộn tăng trưởng 22% YoY chủ yếu tăng giá bán. Doanh thu bao bì dự kiến tăng 7,9% YoY do nhu cầu dự báo tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, giá giấy nguyên liệu tăng mạnh trung bình 55-60% so với cùng kỳ sẽ ảnh hưởng biên lợi nhuận của DHC trong năm 2021.

Cổ tức. Cổ tức năm 2020 là 50% bao gồm 25% bằng tiền và 25% bằng cổ phiếu. Cổ tức kế hoạch 2021 là 35%.

Kế hoạch đầu tư năm 2021. Đầu tư nhà máy bao bì với tổng vốn 250 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu triển khai Q3/2021. Thời gian đầu tư xây dựng 2,5 năm. Sau khi đi vào hoạt động 2022, công suất sản xuất bao bì tăng 130% so với hiện tại.

Luận điểm đầu tư. Chúng tôi dự báo, doanh thu thuần của DHC năm 2021 đạt 3.768 tỷ đồng (cao hơn 7,6% so với kế hoạch của công ty) và lợi nhuận sau thuế đạt 508 tỷ đồng (cao hơn 27% so với kế hoạch của công ty). Chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm tích cực với hoạt động của DHC nhờ vào tối đa hóa hoạt động của các nhà máy Giao Long 1 và 2 với lợi thế suất đầu tư thấp và cơ cấu sản phẩm giá trị cao hơn là testliner so với medium, bên cạnh việc quản lý hàng tồn kho hiệu quả. Thêm vào đó, sản phẩm bao bi dự kiến phục hồi trở lại năm 2021 với mức tăng trưởng nhu cầu của ngành dự kiến 30%. Trong dài hạn, chúng tôi cho rằng nhà máy bao bì mới và nhà máy Giao Long 3 với sản phẩm cao cấp kraftliner sẽ là động lực tăng trưởng chính của DHC trong giai đoạn 2024-2029. Giá cổ phiếu DHC đã có mức tăng 19,3% so với báo cáo trước. Do đó, chúng tôi chuyển khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống TRUNG LẬP đối với cổ phiếu DHC với giá mục tiêu của DHC là 110.500 đồng/CP tương đương mức PE mục tiêu là 12,2x.

Kết quả kinh doanh năm 2020

Doanh thu thuần đạt 2.887 tỷ đồng (+101,9% YoY). Nguyên nhân chính do: (1) Nhà máy Giao Long 2 hoạt động tối đa công suất sau khi đi vào hoạt động từ tháng 9/2019, sản lượng tiêu thụ đạt 225.582 tấn (+253% YoY). Doanh thu sản xuất giấy cuộn (testliner và medium) đạt mức 2.496 tỷ đồng (+263% YoY); (2) Giá bán trung bình sản phẩm giấy cuộn tăng 10% YoY.

Biên lợi nhuận gộp giảm 2,2% YoY đạt mức 19% chủ yếu chi phí nguyên vật liệu tăng về cuối năm do ảnh hưởng của Covid làm giảm nguồn cung giấy OCC.

Chi phí lãi vay tăng 34,7% đạt mức 38 tỷ đồng chủ yếu là chi trả lãi vay đầu tư nhà máy Giao Long 2.

Lợi nhuận trước thuế đạt mức 410 tỷ đồng (+86% YoY). Tuy nhiên, DHC được hưởng ưu đãi thuế TNDN từ nhà máy GL2 nên thuế suất trung bình giảm từ mức 17,5% năm 2019 về mức 4,4% năm 2020. LNST đạt mức 391,9 tỷ đồng (+114% YoY).

Kế hoạch 2021

Doanh thu thuần kế hoạch 3.500 tỷ đồng (+21,21% YoY) và LNST kế hoạch là 399 tỷ đồng (+1,81% YoY). Trong đó, doanh thu giấy cuộn tăng trưởng 22% YoY chủ yếu tăng giá bán. Doanh thu bao bì dự kiến tăng 7,9% YoY do nhu cầu dự báo tăng trưởng tích cực.

Cổ tức. Cổ tức năm 2020 là 50% bao gồm 25% bằng tiền và 25% bằng cổ phiếu.

Cổ tức kế hoạch 2021 là 35%.

Kế hoạch đầu tư năm 2021. Đầu tư nhà máy bao bì với tổng vốn 250 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu triển khai Q3/2021. Thời gian đầu tư xây dựng 2,5 năm. Chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ bao bì tăng trưởng tích cực trong giai đoạn 2021-2024 với mức tăng trưởng 15-20% nhờ vào sự phục hồi của hoạt động xuất khẩu và phát triển thương mại điện tử. Dự kiến nhà máy mới sẽ đạt sản lượng hòa vốn vào năm thứ 2 kể từ khi đi vào hoạt động vào cuối năm 2022.

Cập nhật kết quả kinh doanh 5 tháng 2021

Doanh thu thuần 5 tháng 2021 đạt 1.734,1 tỷ đồng (+56,9% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 264,3 tỷ đồng (+67,4% YoY). Trong đó:

• Sản lượng tiêu thụ giấy đạt 110.710 tấn (+18,5% YoY). Trong đó, nhà máy Giao Long 1 tiêu thụ 21.817 tấn (+23% YoY) và nhà máy Giao Long 2 tiêu thụ 88.893 tấn (+17,5% YoY). Giá bán giấy trung bình tăng 35% YoY.

• Sản lượng bao bì đạt 14,1 triệu sản phẩm (+38,3% YoY) nhờ sự phục hồi trở lại so với mức thấp so với cùng kỳ năm 2020 với dự báo nhu cầu tiêu thụ bao bì tăng trưởng 30% trong năm 2021. Doanh thu bao bì đạt 126 tỷ đồng (+39,7% YoY).

Giá giấy OCC đã có mức tăng mạnh từ 55% -82% YoY nguyên nhân chính là do: (1) Giá cước tàu tăng; (2) Ảnh hưởng Covid làm gián đoạn nguồn cung giấy OCC. Tuy nhiên, công ty còn lượng tồn kho giá thấp cuối năm 2020, do đó biên lợi nhuận trong 5 tháng 2021 giảm nhẹ 2% YoY.

Luận điểm đầu tư

Chúng tôi dự báo, DHC có thể hoàn thành kế hoạch năm 2021. Trong đó, doanh thu thuần dự báo năm 2021 đạt 3.768 tỷ đồng (cao hơn 7,6% so với kế hoạch của công ty) và lợi nhuận sau thuế đạt 508 tỷ đồng (cao hơn 27% so với kế hoạch của công ty). Trong đó:

• Sản lượng tiêu thụ giấy đạt 333.420 tấn (+17,8% YoY). Trong đó, nhà máy Giao Long 1 tiêu thụ 57.420 tấn và nhà máy Giao Long 2 tiêu thụ 276.000 tấn, đạt 120% công suất thiết kế. Giá bán giấy trung bình tăng 15% YoY.

• Sản lượng bao bì đạt 48.298 triệu sản phẩm (+20% YoY).

Biên lợi nhuận gộp dự ước đạt mức 18,4%, giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ với dự báo giá giấy OCC sẽ duy trì mức cao do ảnh hưởng cước vận chuyển và khó khăn việc nhập khẩu do ảnh hưởng Covid. Tuy nhiên, DHC cũng sẽ gia tăng lượng mua giấy phế liệu trong nước (mức giá thấp hơn giá nhập khẩu 8-10%) để giảm ảnh hưởng giá giấy nhập khẩu tăng.

Chi phí tài chính giảm mạnh 28% về mức 29 tỷ đồng. Trong đó, DHC trả hết khoản vay dài hạn 145 tỷ đồng cho Vietcombank vào cuối Q2/2021.

Thuế suất thuế TNDN vẫn duy trì mức 5,4% nhờ ưu đãi thuế từ nhà máy Giao Long 2.

Chúng tôi cho rằng DHC duy trì hoạt động tích cực nhờ vào tối đa hóa hoạt động của các nhà máy Giao Long 1 và 2 với lợi thế suất đầu tư thấp và cơ cấu sản phẩm giá trị cao hơn là giấy bao bì lớp mặt (testliner) so với giấy bao bì lớp sóng (medium), bên cạnh việc quản lý hàng tồn kho hiệu quả. Thêm vào đó, sản phẩm bao bi dự kiến phục hồi trở lại năm 2021 với mức tăng trưởng nhu cầu của ngành dự kiến 30%. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm chúng tôi quan ngại giá giấy nguyên liệu OCC tăng sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của DHC trong bối cảnh lượng hàng tồn kho giá thấp không còn nhiều. Trong dài hạn, chúng tôi cho rằng nhà máy bao bì mới và nhà máy Giao Long 3 với sản phẩm cao cấp là giấy bìa kraft (kraftliner) sẽ là động lực tăng trưởng chính của DHC trong giai đoạn 2024-2029. Giá cổ phiếu DHC đã có mức tăng 19,3% so với báo cáo trước. Do đó, chúng tôi chuyển khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu DHC với giá mục tiêu của DHC là 110.500 đồng/CP (sử dụng Phương pháp định giá DCF), tương đương mức P/E 2021 là 12,2x.

Rủi ro

Cạnh tranh gay gắt trong ngành. Thị phần giấy công nghiệp chủ yếu là các doanh nghiệp FDI như Vinakraft (Thái Lan), Chánh Dương (Đài Loan), An Bình, Đông Hải Bến Tre, Xuân Mai, Sài Gòn. Hiện tại các nhà máy cũ đã hoạt động tối đa công suất. Tuy nhiên, với kế hoạch mở rộng công suất trong giai đoạn 2020-2025, dự kiến sản lượng tăng thêm 2,1 triệu tấn. Trong đó, có các nhà máy mới như Merubeni, Mira, Thuận An, Việt Trì và Khôi Nguyên đã bắt đầu hoạt động trong năm 2021.

Rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào

Giấy tái chế chiếm 60% chi phí sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất giấy công nghiệp. Với xu hướng biến động tăng giá hàng hóa và giá cước vận chuyển có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DHC.

Rủi ro về tăng chi phí cải tạo môi trường

Ngành sản xuất giấy là ngành có lượng khí thải đánh giá khá cao, do đó chi phí xử lý môi trường là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả của các nhà máy sản xuất giấy. Chúng tôi cho rằng, trong tương lai chi phí cải tạo môi trường sẽ ngày càng gia tăng.

Nguồn: SSI

×
tvi logo