DHC: Báo cáo KQKD: Lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng do tình trạng gián đoạn do dịch COVID-19 kéo dài

DHC: Báo cáo KQKD: Lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng do tình trạng gián đoạn do dịch COVID-19 kéo dài

Lượt xem: 161
  •  

• CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) đã công bố KQKD năm 2021, trong đó doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt tăng 44% YoY và 23% YoY. Theo DHC, doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ nhu cầu giấy bao bì tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2021, bù đắp cho chi phí thùng carton cũ (OCC) đầu vào và chi phí vận chuyển cao hơn.

• Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 lần lượt hoàn thành 100% và 89% dự báo tương ứng của chúng tôi. LNST sau lợi ích CĐTS quý 4/2021 của DHC (-40% YoY) thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi chủ yếu do tình trạng gián đoạn liên quan đến dịch COVID-19 kéo dài dẫn đến các khoản chi phí của công ty - bao gồm cả chi phí vận chuyển và chi phí OCC tăng mạnh - cũng như nhu cầu giấy bao bì nói chung, điều này làm hạn chế khả năng của DHC trong việc chuyển chi phí sang khách hàng. Chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm đối với các dự báo hiện tại của chúng tôi cho giai đoạn sau năm 2021, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

• Về KQKD theo từng mảng, chúng tôi ước tính doanh thu từ giấy (90% tổng doanh thu năm 2021) tăng 47% YoY vào năm 2021 (quý 4/2021: +29% YoY), trong đó sản lượng bán và giá bán trung bình (ASP) lần lượt tăng 10% YoY và 33% YoY. Tương tự, doanh thu từ giấy bao bì (10% tổng doanh thu) tăng 26% YoY (quý 4/2021: +27% YoY), trong đó sản lượng bán tăng 17% YoY (quý 4/2021: +12% YoY).

• Biên lợi nhuận gộp giảm 9,6 điểm phần trăm YoY và 2,3 điểm phần trăm QoQ đạt 11,6% vào quý 4/2021. Tuy nhiên, ban lãnh đạo kỳ vọng biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện trong tương lai nhờ nhu cầu giấy bao bì của Việt Nam tiếp tục phục hồi và giá OCC thấp hơn khi việc các nền kinh tế ở châu Á mở cửa trở lại đang củng cố nguồn cung OCC.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo