DGW: Tăng gần điểm mua mới

DGW: Tăng gần điểm mua mới

Lượt xem: 208
  •  

Chỉ số nhóm Bán lẻ quay lại đỉnh cũ

• Mức Sector Rating của nhóm Bán lẻ ở mức 72 điểm cho nên chúng tôi đánh giá TRUNG TÍNH về mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này và nằm trong TOP 5 nhóm cổ phiếu có mức tăng trưởng mạnh nhất.

• Chỉ số nhóm Bán lẻ đóng cửa tăng 0.54% và đồ thị giá quay trở lại đỉnh cũ, nhưng KLGD vẫn thấp hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy đồ thị giá chưa thể vượt hoàn toàn được mức đỉnh ngắn hạn. Đồng thời, đồ thị giá của chỉ số này vẫn đang trong giai đoạn tích lũy cho nên chỉ số có thể sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh. Ngoài ra, xu hướng ngắn và trung hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các NĐT có thể duy trì vị thế MUA và NẮM GIỮ.

• Cổ phiếu chú ý: DGW, VPG, MWG, FRT, PET.

• Mức Stock Rating của DGW ở mức 97 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của DGW tăng về gần mức đỉnh cũ với KLGD tăng 57% so với KLGD trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá cũng có dấu hiệu thoát khỏi mô hình tam giác cho thấy xu hướng TĂNG trung hạn có thể sẽ tiếp diễn. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM và đạt gần điểm mua ngắn hạn nếu đồ thị giá vượt được mức 121.70. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các NĐT có thể QUAN SÁT ngắn hạn và duy trì vị thế NẮM GIỮ trung hạn.

Nguồn: FSC 

×
tvi logo