DGW: Giá trị tích lũy niềm tin

DGW: Giá trị tích lũy niềm tin

Lượt xem: 307
  •  

❑ Hoạt động chính trong lĩnh vực phân phối trong mảng công nghệ (ICT) khi hợp tác 30 thương hiệu công nghệ nổi tiếng thế giới với khoảng 16.000 điểm bán hàng toàn quốc. Ngoài ra, DGW còn triển khai phân phối ngành hàng chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng nhanh.

❑ Năm 2020, doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt đạt 12.536 tỷ và 267 tỷ đồng, lần lượt tăng 48% và 63% cùng kỳ: 1) mảng máy tính xách tay & bảng tăng trưởng 46% nhờ nhu cầu làm việc mùa dịch; 2) doanh thu mảng di động tăng 64% nhờ tăng trưởng thị phần từ Xiaomi cũng như doanh thu mới từ phân phối Apple; 3) biên lợi nhuận gộp năm 2020 duy trì ở mức 6,4%.

❑ Thị phần điện thoại Xiaomi đã tăng lên mức 12% trong năm 2020. DGW định hướng sẽ đẩy mạnh thị phần Xiaomi lên mức 15% - 18% trong năm 2021. Ngoài ra, Nghị định 98/2020 có hiệu lực hạn chế các sản phẩm xách tay cũng hỗ trợ DGW trong việc khai thác thị phần Apple tại Việt Nam.

❑ Quý 1/2021, doanh thu thuần và lãi ròng đạt 5.007 tỷ và 107 tỷ đồng, tăng 117% và 137% cùng kỳ nhờ: 1) mảng điện thoại di động tăng trưởng 148% doanh thu nhu cầu gia tăng tại Xiaomi cũng như đóng góp mới từ Apple; 2) mảng máy tính xách tay & bảng tăng trưởng 74% nhờ nhu cầu cao mùa dịch cũng như đóng góp 2 nhãn hàng mới là Huawei và Apple.

❑ Năm 2021, chúng tôi ước tính doanh thu và lãi ròng của DGW lần lượt đạt 20.321 tỷ và 521 tỷ, tăng 62% và 95% cùng kỳ: 1) mảng điện thoại kỳ vọng đạt 5.913 tỷ đồng doanh thu, tăng 36% với động lực chính vẫn là Xiaomi và Apple; 2) mảng máy tính xách tay và máy tính bảng kỳ vọng tăng trưởng doanh thu 78% nhờ đóng góp mới từ Macbook và Ipad; 3) chi phí tài chính giảm 39% nhờ việc giảm nợ vay; 4) biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 6,4%.

❑ EPS forward năm 2021 ước đạt 12.120 đ/cp, tương ứng mức P/E forward năm 2021 ở mức 10,2 lần. Chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC dành cho DGW nhờ hoạt động kinh doanh kỳ vọng duy trì tăng trưởng cao, cơ cấu tài chính lành mạnh và mô hình hoạt động hoàn chỉnh, thuần thục hệ thống ERP tạo lợi thế cạnh tranh.

• DGW đã phá vỡ mô hình lá cờ với mục tiêu giá mở rộng để kiểm định ngưỡng cản gần nhất quanh 132.000 đ/cp mà nếu vượt qua thì khoảng giá trên sẽ rộng.

• Xu hướng ngắn và dài hạn của DGW đang duy trì tăng điểm với dòng tiền có sự cải thiện tích cực trong ngắn hạn.

Nguồn: Mirae Asset

×
tvi logo