DGW: Cập nhật ĐHCĐ 2021

DGW: Cập nhật ĐHCĐ 2021

Lượt xem: 289
  •  

Gần đây chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của DGW và giá cổ phiếu đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Mặc dù ban lãnh đạo đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận ròng năm 2021 rất thận trọng chỉ +19% so với cùng kỳ (trong khi lợi nhuận Q1 tăng +113% so với cùng kỳ), chúng tôi nâng ước tính lợi nhuận năm 2021 thêm 25% lên 391 tỷ đồng (+54% so với cùng kỳ). Năm 2022, chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng sẽ tăng thêm 31%. Với việc Xiaomi tiếp tục giành được thị phần, triển vọng dài hạn từ việc triển khai 5G, và tâm lý tích cực sau khi được thông qua phát hành quyền mua, chúng tôi quyết định định giá lại hệ số P/E mục tiêu từ 11x lên 14x. Sử dụng ước tính điều chỉnh 2021-2022 và định giá lại hệ số P/E mục tiêu là 14x, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu mới là 139.000 đồng/cp, tương đương ROI là 14% (bao gồm tỷ suất cổ tức 0,8%). Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu. Rủi ro đối với khuyến nghị của chúng tôi bao gồm sự phụ thuộc của DGW vào Xiaomi và áp lực chốt lời ngắn hạn.

Tóm tắt lợi nhuận 2020

DGW đạt kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2020, với doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt tăng 48% và 55% so với cùng kỳ, đạt 12,5 nghìn tỷ đồng và 253 tỷ đồng – hoàn thành 123% và 125% kế hoạch năm. Kết quả đạt được nhờ: (1) doanh thu máy tính xác tay tăng do nhu cầu làm việc/học tập tại nhà tăng cao trong thời gian dịch bệnh; (2) điện thoại di động Xiaomi tăng thị phần từ ~8% trong Q4/2019 lên 13% tại thời điểm cuối năm 2020 và (3) nguồn doanh thu mới từ các sản phẩm của Apple.

Phân phối lợi nhuận năm 2020: ĐHCĐ phê duyệt cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá (tỷ suất cổ tức là 0,8%) và dự kiến chi trả vào Q2/2021. Ngoài ra, cổ đông hiện hữu sẽ được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1.

Phê duyệt phương án phát hành 1,2 triệu cổ phiếu ESOP với mức giá 10.000 đồng/cp. Công ty dự kiến phát hành vào khoảng tháng 4-tháng 5/2021, sau khi phát hành cổ phiếu thưởng (với tỷ lệ 1:1).

ĐHCĐ đã phê duyệt quyền chọn mua cho người lao động. Mỗi quyền chọn cho phép người nắm giữ quyền mua cổ phiếu với mức giá 120.000 đồng/cp. Số lượng quyền chọn mua được phát hành sẽ không quá 2,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian phát hành quyền chọn mua dự kiến vào đầu năm 2022, thời gian thực hiện quyền là 1 năm kể từ ngày phát hành quyền chọn mua.

Kế hoạch năm 2021

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 15,2 nghìn tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ) và 300 tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ). DGW thường đặt kế hoạch thận trọng dựa trên các hợp đồng và danh mục sản phẩm hiện có; tuy nhiên các hợp đồng và danh mục sản phẩm này có thể tăng lên trong năm.

Lợi nhuận sơ bộ Q1/2021

Doanh thu và lợi nhuận ròng Q1/2021 lần lượt đạt 5 nghìn tỷ đồng (+117% so với cùng kỳ) và 105 tỷ đồng (+133% so với cùng kỳ). Doanh thu điện thoại di động tăng +148% so với cùng kỳ do doanh thu bán Iphone và Xiaomi giành thị phần từ Oppo. Doanh thu máy tính xách tay tăng 73% so với cùng kỳ, do nhu cầu làm việc/học tập tại nhà tiếp tục được duy trì.

Ước tính năm 2021-2022

Do gần đây Xiaomi giành thêm thị phần từ Oppo và dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khiến nhu cầu máy tính xác tay tăng cao, chúng tôi nâng ước tính lợi nhuận năm 2021 thêm 25%. Chúng tôi cũng đưa ra ước tính cho năm 2022.

Theo ban lãnh đạo, DGW có thể bắt đầu phân phối thiết bị gia dụng dưới thương hiêu Xiaomi từ Q3/2021. Công ty dự kiến thị trường thiết bị gia dụng đạt 2,5 tỷ USD, trong đó DGW dự kiến sẽ chiếm 5% thị phần. Ngoài ra, DGW có thể ký 2-3 hợp đồng mới vào cuối năm 2021 cho mảng ICT (điện thoại di động, máy tính xách tay và thiết bị văn phòng). Kết hợp với việc triển khai mạng 5G và tắt sóng 2G, DGW có thể sẽ đạt được tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong năm 2022.

Nguồn: SSI

×
tvi logo