DGC: Rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu tăng nhẹ

DGC: Rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu tăng nhẹ

Lượt xem: 89
  •  

• Mức Sector Rating của nhóm Phần mềm và DV máy tính đạt mức 83 điểm cho nên chúng tôi nâng mức đánh giá từ TRUNG TÍNH lên TÍCH CỰC. Đồng thời, Sức mạnh giá của nhóm cổ phiếu này cũng đạt mức 80 điểm cho nên chúng tôi đánh giá nhóm cổ phiếu này đang bước vào giai đoạn tăng trưởng.

• Chỉ số nhóm cổ phiếu này đã có 3 phiên tăng mạnh với mức tăng hơn 10% và đồ thị giá vượt mức đỉnh tháng 11/2021. Đồng thời, KLGD tăng mạnh trên mức trung bình 20 phiên trong ba phiên giao dịch vừa qua. Theo mô hình giá, chúng tôi đánh giá chỉ số nhóm cổ phiếu này đang bước vào chu kỳ sóng tăng 03 cho nên dòng tiền ngắn hạn sẽ tiếp tục duy trì đà tăng và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp.

• Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể chú ý và xem xét MUA và NẮM GIỮ nhóm cổ phiếu này.

• Cổ phiếu chú ý: SGT.

DGC – Rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu tăng nhẹ

• Mức Stock Rating của DGC ở mức 97 điểm cho nên chúng tôi vẫn duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của DGC đóng cửa tăng 1.5% với KLGD tăng nhẹ trên mức KLGD trung bình 20 phiên. Đồng thời, các chỉ báo xung lực giảm nhẹ trong vùng quá mua và cảnh báo rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu tăng nhẹ, nhưng dấu hiệu này vẫn chưa đáng ngại khi đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực.

• Chúng tôi đã khuyến nghị mua DGC vào phiên 21/02/2022 với lợi nhuận tạm tính là 53.44% (xem chi tiết khuyến nghị TẠI ĐÂY) cho nên chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục NẮM GIỮ.

Nguồn: FSC

×
tvi logo