DGC: Cập nhật Đại hội Cổ đông

DGC: Cập nhật Đại hội Cổ đông

Lượt xem: 264
  •  

Luận điểm đầu tư: Kể từ khi chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu DGC ngày 7/3/2022, giá cổ phiếu đã tăng 29% - vượt qua mức giá mục tiêu. Do đó, chúng tôi hạ khuyến nghị cổ phiếu xuống KHẢ QUAN, tiềm năng tăng giá là 11% với giá mục tiêu mới là 252.000 đồng (dựa trên P/E mục tiêu không đổi là 11x, so với giá mục tiêu trước đó là 214.000 đồng). DGC đã tổ chức ĐHCĐ ngày 29/3/2022, tại cuộc họp công ty công bố kế hoạch lợi nhuận ròng thận trọng là 3,5 nghìn tỷ đồng (+39% so với cùng kỳ) do doanh thu axit trích ly và axit photphoric giảm. Do trữ lượng quặng apatit ở Việt Nam ngày càng khan hiếm, ban lãnh đạo đặt ra mục tiêu sản lượng tiêu thụ thận trọng. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng DGC có thể tăng sản lượng khai thác quặng từ mỏ của chính mình để bù đắp cho việc giảm lượng quặng mua bên ngoài. Với giá bán bình quân Q1/2022 của phốt pho vàng cao hơn dự kiến, chúng tôi tăng 24% ước tính lợi nhuận ròng năm 2022 đạt 4,6 nghìn tỷ đồng (+83% so với cùng kỳ).

Doanh thu thuần và LNST năm 2021 lần lượt đạt 9,6 nghìn tỷ đồng (+53% so với cùng kỳ) và 2,5 nghìn tỷ đồng (+165% so với cùng kỳ), hoàn thành 127% và 229% kế hoạch năm 2021. Lợi nhuận tăng mạnh như vậy có thể là do: (1) giá bán tăng mạnh trên các sản phẩm chính do nhu cầu phốt pho vàng tăng từ các nhà sản xuất chip; (2) chi phí quặng giảm nhờ chuyển đổi một phần quặng mua ngoài sang quặng tự khai thác; và (3) nhà máy axit photphoric mới.

Phân phối lợi nhuận năm 2021. ĐHCĐ đã thông qua việc trích 6% lợi nhuận cho quỹ khen thưởng phúc lợi. Cổ tức 10% bằng tiền mặt (đã được chi trả vào tháng 1/2022) và 117% cổ tức bằng cổ phiếu.

Phê duyệt kế hoạch phát hành 8,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng (5% số cổ phiếu đang lưu hành) trong năm 2022 và giới hạn giao dịch trong 3 năm. Trong năm 2019, DGC cũng đã phát hành 5,4 triệu cổ phiếu ESOP (4,34% tổng số cổ phiếu đang lưu hành). Số cổ phiếu này bị giới hạn giao dịch trong 3 năm và sẽ được phép giao dịch trong tháng 8/2022.

Doanh thu và LNST năm 2022 dự kiến lần lượt đạt 12,1 nghìn tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ) và 3,5 nghìn tỷ đồng (+39% so với cùng kỳ). Công ty dự kiến: (1) xu hướng tăng giá bán các sản phẩm (dự kiến đạt 130 triệu đồng/tấn trong năm 2022 so với 73 triệu đồng/tấn trong năm 2021); (2) sản lượng tiêu thụ phốt pho vàng tăng do các nhà máy hoạt động trong giờ cao điểm; và (3) Khai Trường 25 hoạt động cả năm thúc đẩy lợi nhuận năm 2022 cao hơn sau năm 2021. Tuy nhiên, kế hoạch năm 2022 khá thận trọng do sản lượng tiêu thụ của axit trích ly và axit photphoric nhiệt giảm. Cổ tức năm 2022 dự kiến ở mức 30%, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. LNST Q1/2022 có thể đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (gấp 5 lần so với cùng kỳ, +7% so với quý trước).

Kế hoạch chi phí đầu tư (CAPEX) trong năm 2022. DGC sẽ tiếp tục thực hiện dự án Nghi Sơn với mức chi phí 10 nghìn tỷ đồng đã được chấp thuận trong tháng 12/2021. Dự kiến sẽ khởi công dự án này trong Q3/2022. Công ty sẽ đầu tư xử lý chất thải rắn và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để có được mỏ quặng bô xít và quặng apatit mới.

Ước tính lợi nhuận năm 2022

Giá phốt pho vàng tiếp tục xu hướng tăng. Chúng tôi ước tính giá bán trung bình trong Q1/2022 khoảng 130-135 triệu đồng/tấn, cao hơn so với dự báo của công ty là 130 triệu đồng/tấn trong năm 2022 và 125 triệu đồng/tấn trong Q4/2021. Chúng tôi nâng ước tính giá bán bình quân phốt pho vàng năm 2022 từ 88 triệu đồng/tấn lên 115 triệu đồng/tấn (+57% so với cùng kỳ) để phản ánh giá cao như hiện tại, mặc dù chúng tôi cho rằng giá có thể giảm trong nửa cuối năm 2022 khi Trung Quốc nới lỏng kiểm soát năng lượng và các biện pháp bảo vệ môi trường. Lợi nhuận ròng năm 2022 có thể vẫn tăng mạnh do: (1) giá bán bình quân tăng; và (2) tăng sản lượng khai thác từ Khai Trường 25 nhờ hoạt động nguyên năm (chúng tôi chưa tính đến mỏ mới mà DGC đang làm thủ tục).

Ước tính theo kịch bản cơ sở của chúng tôi như sau:

Nguồn: SSI

×
tvi logo