DGC: Báo cáo ĐHCĐ - Gia tăng tiềm năng mở rộng và M&A

DGC: Báo cáo ĐHCĐ - Gia tăng tiềm năng mở rộng và M&A

Lượt xem: 623
  •  

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) tại tỉnh Lào Cai vào ngày 29/03/2022. Những ghi nhận chính của chúng tôi như sau.

• Ước tính LNST quý 1/2022 của Ban lãnh đạo phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi: 1.500 tỷ đồng (+414% YoY, +7% theo quý – QoQ và 29% so với dự báo năm 2022 của chúng tôi)

• Dự báo lợi nhuận năm 2022: Kế hoạch doanh thu và LNST của DGC cho thấy mức tăng trưởng theo năm là 27% và 39% và lần lượt chiếm 86% và 69% dự báo của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng DGC đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng như thường lệ

• DGC đang đàm phán để mua lại một số đối thủ trong nước trong mảng photpho vàng (P4) cũng sở hữu các mỏ quặng lớn và nhà máy tuyển quặng.

• Ban lãnh đạo dự kiến việc xây dựng dự án xút-clo-vinyl (CAV) Nghi Sơn sẽ bắt đầu vào quý 3 năm 2022.

• DGC đã tiết lộ một số chi tiết liên quan đến kế hoạch mảng sản xuất nhôm. Tổng vốn đầu tư của DGC cho dự án bauxite-alumin-nhôm 3 giai đoạn của DGC có thể đạt 36 nghìn tỷ đồng (1,6 tỷ USD).

• Nếu các kế hoạch M&A và mảng sản xuất nhôm của DGC có tiến triển chắc chắn hơn, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo hiện tại. Chúng tôi tin rằng bảng cân đối kế toán với tiền mặt ròng và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh mạnh mẽ của DGC có thể tạo điều kiện tài trợ cho các dự án lớn này.

Photpho - mỏ quặng apatit và tiềm năng M&A giúp hỗ trợ lợi nhuận tương lai. DGC dự kiến mỏ quặng apatit thứ hai sẽ đi vào hoạt động cuối 2022. Theo ban lãnh đạo, nếu không sở hữu mỏ riêng và khả năng sử dụng quặng cấp thấp, công ty đã phải chạy công suất thấp như một số đối thủ trong nước do sự thiếu hụt nguồn cung từ các công ty mỏ mặc dù trữ lượng tự nhiên vẫn còn cho nhiều năm.

Một số đối thủ này là mục tiêu mua lại của DGC. Chúng tôi tin rằng một thương vụ thâu tóm tiềm năng sẽ là khoản đầu tư có lợi nhuận cao cho DGC - tương tự như các dự án mở rộng và tiết kiệm chi phí trong mảng photpho vài năm qua. Các dự án này có tỷ suất sinh lời ROIC rất cao, ít nhất là 50% tại giá bán trung bình, theo ước tính của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng điều này là nhờ vào lợi thế tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam và lợi thế công nghệ của DGC.

Mặt khác, ban lãnh đạo không còn kỳ vọng tiết kiệm chi phí thông qua việc thành lập nhà máy nhiệt điện do chính sách thắt chặt của Việt Nam đối với các nhà máy điện than. DGC sẽ phải ghi nhận dự phòng cho các chi phí ban đầu đã chi cho dự án này. Chi phí xây dựng dở dang của dự án này là 600.000 USD (chỉ chiếm 0,3% dự phóng LNST năm 2022 của chúng tôi).

Xút-clo-vinyl (CAV) – Dự án Nghi Sơn có tiến triển khả quan. Chủ trương đầu tư của khu công nghiệp Đồng Vàng, tỉnh Thanh Hóa, nơi có dự án Nghi Sơn của DGC, đã được phê duyệt gần đây. Ban lãnh đạo DGC cũng tự tin về doanh số bán nhựa PVC trong tương lai do nhu cầu mạnh và nguồn cung trong nước thiếu hụt.

Nhôm – khả năng là động lực tăng trưởng chính trong dài hạn của DGC. Giai đoạn đầu tiên sẽ khai thác quặng bauxite và chế biến thành alumin và có thể hoạt động vào 2025, tạo ra doanh thu tương đương với mảng hóa chất photpho hiện tại của DGC. DGC đang trong quá trình xin khai thác mỏ bauxite từ Nhà nước. Sở hữu mỏ bauxite là yêu cầu không thể thiếu để DGC vận hành mảng nhôm hiệu quả, theo ban lãnh đạo.

Các khu mỏ mà DGC đang xin khai thác lớn, diện tích đất đạt 400 km2 (dài 200 km và rộng 2km) Các đề xuất khác đã được thông qua:

• Cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu: 100 cổ phiếu hiện có được nhận thêm 117 cổ phiếu.

• Cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt: 1.000 đồng/cổ phiếu, đã trả vào tháng 12/2021.

• ESOP: 2,3% cổ phiếu đang lưu hành sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP có thời gian hạn chế giao dịch là 3 năm.

• Thay đổi trong HĐQT: Ông Khúc Ngọc Giảng rời HĐQT của DGC. Ông là đại diện của Vinachem - Tập đoàn Nhà nước vừa thoái vốn khỏi DGC. Trong khi đó, ông Lưu Bách Đạt tham gia HĐQT. Ông là Phó Tổng Giám đốc của DGC và phụ trách dự án Nghi Sơn của công ty.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo