DCM: TIẾP TỤC ĐƯỜNG ĐUA KỲ VỌNG TRONG NĂM 2021

DCM: TIẾP TỤC ĐƯỜNG ĐUA KỲ VỌNG TRONG NĂM 2021

Lượt xem: 278
  •  

QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ

Chúng tôi khuyến nghị MUA mã cổ phiếu DCM với giá 21,100 VND/CP, upside 20.9% so với giá ngày 31/3/2021 với phương pháp DCF và P/E, với tỷ trọng là 40% - 60%.

DỰ BÁO KQKD

BSC dự báo DTT và LNST năm 2021 lần lượt đạt 9,493 tỷ đồng (+23.5% YoY) và 888 tỷ đồng (+34.3% YoY). EPS fwd = 1,366 đồng và P/E fwd= 13x, P/B fwd =1.4x

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

▪ Biên lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ vào kỳ vọng giá bán tăng nhanh hơn mức tăng giá của nguyên liệu đầu vào - Do giá dầu tăng cao và duy trì tín hiệu tích cực từ nhu cầu phân bón trong 2021.

▪ Dự kiến nhà máy đạm Cà Mau sẽ gần như hết khấu hao vào năm 2024, cải thiện lợi nhuận ròng (+125.9% YoY) của công ty.

▪ Kỳ vọng vào khoản hoàn thuế khi luật thuế được sửa đổi vào năm 2021:

Theo phương pháp P/E

- Kịch bản cơ sở: Gía Mục tiêu 2021 = 18,440 Đồng

- Điều chỉnh VAT

• Kịch bản thận trọng: Gía Mục tiêu 2021 = 22,210 Đồng

• Kịch bản lý tưởng nhất: Gía Mục tiêu 2021 = 28,070 Đồng

▪ Thông tin cần theo dõi: PVN tiến dự kiến thoái vốn tạo DCM, Nhà máy NPK hoạt động vào năm 2021, M&A thêm nhà máy NPK và hợp tác đầu tư các nhà máy sản xuất phân hữu cơ và vi sinh.

QUAN ĐIỂM KĨ THUẬT

Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu với giá mục tiêu nằm tại khu vực 20-20.5, cân nhắc cắt lỗ nếu ngưỡng hỗ trợ 12.5 bị xuyên thủng

RỦI RO

▪ Giá khí đầu vào tăng nhanh hơn dự báo và giá bán điều chỉnh thấp hơn kỳ vọng;

▪ Hiệu suất hoạt động của các nhà máy thấp hơn kì vọng do bảo dưỡng định kì.

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

▪ DT và LNST 2020 lần lượt đạt 7,563 tỷ VND (+7% yoy) và 665 tỷ VND (+56% yoy),nhờ giá khí đầu vào giảm mạnh và nhu cầu xuất khẩu phân bón tăng cao.

▪ DCM đặt KH 2021: DTT = 7,839 tỷ VND, LNST = 197 tỷ VND, sản lượng ure quy đổi 860 nghìn tấn

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

TRIỂN VỌNG 2021 – TIẾP TỤC ĐƯỜNG ĐUA KỲ VỌNG TRONG NĂM 2021

BSC dự báo DTT và LNST lần lượt đạt 9,493 tỷ đồng (+23.5% YoY) và 888 tỷ đồng (+34.3% YoY). EPS fwd = 1,366 đồng và P/E fwd= 13x, P/B fwd =1.4x. Dựa trên các giả định (1) biên lợi nhuận gộp tăng từ 17.4% lên 18.7% nguyên nhân do giá bán được điều chỉnh tăng nhanh hơn mức tăng giá khí nguyên liệu trong 2021 (2) Biên lợi nhuận gộp 2024 đạt 25.3% đến từ việc nhà máy đạm Cà Mau hết khẩu hao, giúp DCM hơn 1,200 tỷ chi phí khấu hao so với cùng kì.

Chúng tôi kì vọng doanh thu mảng phân bón Urê tăng trưởng 19.2% YoY, nhờ

(1) Sản lượng kinh doanh giảm 5% YoY, do nhà máy tăng sử dụng Urê Cà Mau làm đầu vào cho sản xuất NPK, nhưng vẫn vượt 12%KH dự kiến nhu cầu phân bón tiếp tục diễn biến khả quan nửa đầu năm 2021.

(2) Giá bán phân bón Urê năm 2021 được điều chỉnh tăng (+25%YoY) nhanh hơn mức nguyên liệu vật liệu đầu vào ( chiếm 40% giá vốn), dẫn đến giả định biên lợi nhuận gộp tăng từ 17.4% lên 18.66% - Điều chỉnh dựa trên giả định về giá dầu Brent và số liệu giá bán 2T/2021.

Dựa trên những dữ liệu về ngành (link báo cáo DPM), chúng tôi cho rằng giá bán khó có thể duy trì mức cao như hiện tại và sẽ có điều chỉnh giảm trong Q3-Q4 khi nhu cầu lương thực ổn định và nguồn cung từ các nhà sản xuất phục hồi sau dịch Covid 19. Do đó, chúng tôi đặt giả định giá trung bình phân bón Urê sẽ ở mức 8,200 đồng/kg – mức giá cao +4% so với đối thủ, kỳ vọng vào lợi thế doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu trong ngành phân bón.

Định giá

Chúng tôi khuyến nghị Mua mã cổ phiếu DCM với giá 21,100 VND/CP, upside 20.9% so với giá ngày 31/03/2021 với phương pháp DCF và P/E, với tỷ trọng là 40% - 60%.

Nguồn: BSC

×
tvi logo