DCM: Hưởng lợi từ đà tăng giá Urea

DCM: Hưởng lợi từ đà tăng giá Urea

Lượt xem: 172
  •  

• Mức Sector Rating của nhóm Kim loại ở mức 96 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồng thời, nhóm Kim loại cũng dẫn đầu mức xếp hạng tăng trưởng cho nên chúng tôi khuyến nghị các NĐT ngắn và trung hạn nên chú ý và nắm giữ tỷ trọng cao nhóm cổ phiếu này.

• Việc đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ và tăng trưởng nhờ xuất khẩu của nhóm thép khi nhu cầu tiêu thụ thép tăng mạnh tại Trung Quốc và các nước phát triển, đây là những động lực tăng trưởng chính của nhóm cổ phiếu thép.

• Chỉ số nhóm Kim loại tiến sát mức cao nhất 52 tuần, nhưng đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy cho thấy chỉ số này có thể sẽ còn xuất hiện các nhịp điều chỉnh. Đồng thời, xu hướng ngắn và trung hạn của chỉ số này vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các NĐT duy trì chiến lược MUA và NẮM GIỮ.

• Cổ phiếu chú ý: NKG, SMC, HSG, VGS, HPG, HMC, TLH, TVN.

• Mức Stock Rating của DCM ở mức 90 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Cổ phiếu DCM nằm trong danh mục YS30 và có hai năm tăng trưởng mạnh liên tiếp. Giá cổ phiếu DCM đã tăng gần 85% trong năm 2021 nhờ vào đà tăng giá phân Urea. Khan hiếm than tại Trung Quốc, cùng với lũ lụt sẽ giúp cho giá phân Urea sẽ tiếp tục đà tăng trong các tháng cuối năm 2021.

• Đồ thị giá của DCM tăng lên trên đường trung bình 20 ngày và bước vào giai đoạn tích lũy cho thấy rủi ro ngắn hạn đã giảm đáng kể. Đồng thời, các chỉ báo xung lực ngắn hạn đã hồi phục từ quá bán và dòng tiền ngắn hạn cải thiện tích cực cho thấy lực cầu ngắn hạn đã gia tăng trở lại. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của DCM cũng được nâng lên mức TĂNG.

• Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại với tỷ trọng 19.72%.

Nguồn: FSC

×
tvi logo