DBC: Cập nhật ĐHCĐ - Tiếp tục hưởng lợi từ giá lợn hơi cao

DBC: Cập nhật ĐHCĐ - Tiếp tục hưởng lợi từ giá lợn hơi cao

Lượt xem: 213
  •  

Luận điểm đầu tư: Năm 2021, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 11,9 nghìn tỷ đồng (+18,9% so với cùng kỳ) và 980 tỷ đồng (- 30% so với cùng kỳ). Tại mức giá 56.200 đồng/cổ phiếu, DBC đang giao dịch với hệ số P/E 2021 là 6,4x và EV/EBITDA là 4,8x, thấp hơn P/E bình quân của các công ty cùng ngành là 10x và EV/EBITDA là 6x. Chúng tôi áp dụng hệ số P/E mục tiêu là 7x (thấp hơn P/E trung bình lịch sử của DBC là 8x do lợi nhuận ròng sụt giảm trong năm 2021) và đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 61.600 đồng/cổ phiếu (tăng 14,5% so với giá hiện tại), tổng mức sinh lời tiềm năng là 18%. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu DBC.

DBC đã tiến hành ĐHCĐ vào ngày 25/4/2021 với những điểm chính sau:

• Kế hoạch kinh doanh năm 2021: Kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 12,1 nghìn tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ) và 827 tỷ đồng (- 41% so với cùng kỳ), trong đó lợi nhuận ròng của hoạt động kinh doanh cốt lõi dự kiến đạt 727 tỷ đồng (-42% so với cùng kỳ). Lợi nhuận ròng ngoài hoạt động cốt lõi (bất động sản và HORECA) dự kiến đạt 100 tỷ đồng (-28% so với cùng kỳ). Chi tiế về tiến độ xây dựng và đường dây sản xuất của nhà máy mới, vui lòng tham khảo báo cáo gần đây nhất của chúng tôi tại đây.

• Chính sách cổ tức: 25% trên mệnh giá cho năm 2020 (15% cổ tức bằng tiền mặt và 10% cổ tức bằng cổ phiếu); 30% trên mệnh giá cho năm 2021, với tỷ lệ cổ tức tiền mặt là 20% (tỷ suất cổ tức là 3,6%) và cổ tức bằng cổ phiếu là 10%.

• ĐHCĐ đã thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như So mà không cần thủ tục chào mua công khai.

Kết quả kinh doanh Q1/2021

Trong Q1/ 2021, công ty đạt 2,5 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (+3,6% so với cùng kỳ) và 365 tỷ đồng lợi nhuận ròng (+4,7% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 20% và 44% kế hoạch năm và 37% ước tính lợi nhuận ròng năm 2021 của SSI Research. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng 13% so với cùng kỳ chủ yếu do doanh thu tăng. Doanh thu từ các mảng khác giảm -52% so với cùng kỳ do công ty không ghi nhận doanh thu từ bất động sản trong quý này. Theo công ty, người chăn nuôi đã dần mở rộng đàn lợn nái trở lại, và việc bán thức ăn chăn nuôi đã được cải thiện trong quý này so với năm trước.

Giá lợn hơi bình quân vẫn ở mức tương đối cao trong quý này là 76.000 đồng/kg (-3% so với cùng kỳ). Tỷ suất lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi giảm nhẹ, từ 29% trong Q1/2020 xuống 26% trong Q1/2021 do chi phí thức ăn chăn nuôi cao hơn. Theo Cục Hải quan Việt Nam, Giá ngô và đậu tương nhập khẩu tăng lần lượt 21% và 35% so với cùng kỳ trong Q1/2021. Theo ban lãnh đạo, do các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam phải nhập khẩu nguyên liệu thô và chịu chi phí cao hơn, DBC có thể chuyển phần tăng chi phí cho khách hàng để giảm bớt tác động bằng cách nâng giá bán bình quân thức ăn chăn nuôi cao hơn. Tuy nhiên, chi phí thức ăn cao hơn vẫn ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận gộp của giống và chăn nuôi. DBC đang nỗ lực cải thiện năng suất để bù đắp những chi phí cao hơn này.

Ước tính và định giá

Năm 2021, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 11,9 nghìn tỷ đồng (+18,9% so với cùng kỳ) và 980 tỷ đồng (-30% so với cùng kỳ). Tại mức giá 56.200 đồng/cổ phiếu, DBC đang giao dịch với hệ số P/E 2021 là 6,4x và EV/EBITDA là 4,8x, thấp hơn P/E bình quân của các công ty cùng ngành là 10x và EV/EBITDA là 6x. Chúng tôi áp dụng hệ số P/E mục tiêu là 7x (thấp hơn P/E trung bình lịch sử của DBC là 8x do lợi nhuận ròng sụt giảm trong năm 2021) và đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 61.600 đồng/cổ phiếu (tăng 14,5% so với giá hiện tại), tổng mức sinh lời tiềm năng là 18%. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu DBC.

Nguồn: SSI

×
tvi logo