CTR: Triển vọng tăng trưởng mạnh trên tất cả các mảng kinh doanh

CTR: Triển vọng tăng trưởng mạnh trên tất cả các mảng kinh doanh

Lượt xem: 212
  •  

 Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA cho (CTR) khi chúng tôi kỳ vọng Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR) sẽ tận dụng đà tăng trưởng tiêu thụ dữ liệu di động ngày càng tăng của Việt Nam, nhờ mảng cho thuê hạ tầng (towerco) hấp dẫn. Ngoài ra, các mảng xây dựng và tích hợp hệ thống của CTR đang tăng trưởng nhanh chóng dựa trên năng lực kỹ thuật của công ty.

 Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 13% khi tăng dự báo EBITDA giai đoạn 2022-2024 thêm 32% chủ yếu do chúng tôi dự báo cao hơn cho số lượng trạm viễn thông xây mới (mảng towerco) và doanh thu mảng xây dựng.

 Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EBITDA đạt 40% trong giai đoạn 2021-2024 - dẫn dắt bởi CAGR mảng towerco đạt 87% - khi chúng tôi dự phóng CTR sẽ mở rộng số lượng trạm viễn thông của công ty từ 2.500 vào cuối năm 2021 lên 9.400 vào cuối năm 2024. Chúng tôi dự báo mảng towerco sẽ gia tăng đóng góp EBITDA từ 22% trong năm 2021 lên 53% trong năm 2024.

 Chúng tôi định giá CTR bằng cách sử dụng kết hợp các phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) và EV/EBITDA. Chúng tôi duy trì EV/EBITDA mục tiêu ở mức 16 lần đối với mảng towerco (cao hơn 30% so với mức trung bình 5 năm của các công ty towerco tại thị trường Châu Á mới nổi) và 7-9 lần đối với các mảng kinh doanh khác.

 Yếu tố hỗ trợ: Hiện thực hóa kế hoạch Tập đoàn Viettel (Viettel – công ty mẹ của CTR) chuyển giao 15.000 trong số 45.000 trạm viễn thông hiện có sang CTR trong giai đoạn 2022-2025; triển khai 5G nhanh chóng thúc đẩy nhu cầu small cell.

 Rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi: Tăng trưởng tiêu thụ dữ liệu di động chậm; Viettel ưu tiên sở hữu trạm thay vì thuê CTR; không muốn chia sẻ trạm giữa các công ty viễn thông.

Xây dựng các trạm viễn thông mới và tỷ lệ cho thuê chung cải thiện sẽ giúp EBITDA của mảng cho thuê hạ tầng viễn thông (towerco) gia tăng. Chúng tôi dự báo số lượng trạm viễn thông của CTR sẽ tăng lên khoảng 4.800/9.400 trạm vào cuối năm 2022/2024 (so với 4.200/7.200 trạm trong Báo cáo cập nhật gần nhất của chúng tôi), dựa trên giả định của chúng tôi rằng (1) Viettel sẽ mở rộng mạng lưới để phục vụ nhu cầu tiêu thụ dữ liệu di động ngày càng tăng của Việt Nam và (2) CTR sẽ sở hữu ít nhất khoảng 60-70% số trạm mới của Viettel. Ngoài các trạm viễn thông, CTR có kế hoạch mở rộng các tài sản cơ sở hạ tầng viễn thông khác như hệ thống ăng ten phân tán (DAS) và cáp quang.

Các dịch vụ thông minh như thành phố thông minh sẽ thúc đẩy mảng Tích hợp hệ thống (SI) trong khi đóng góp lớn hơn từ mảng Xây dựng bất động sản nhà ở sẽ hỗ trợ mảng xây dựng của CTR. Đối với giai đoạn 2021-2024, chúng tôi dự báo CAGR EBITDA của mảng SI và mảng Xây dựng lần lượt đạt 27% và 23%. Lợi thế cạnh tranh của CTR trong các mảng kinh doanh này là chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu và năng lực triển khai mạnh mẽ được phát triển từ mảng hạ tầng viễn thông hàng đầu của công ty.

Việc mở rộng mạng lưới viễn thông của Viettel sẽ thúc đẩy mảng vận hành viễn thông của CTR. Chúng tôi dự báo CAGR EBITDA của mảng kinh doanh này đạt 11% trong giai đoạn 2021- 2024, điều này sẽ được thúc đẩy bởi việc Viettel mở rộng mạng lưới viễn thông di động và tăng trưởng thuê bao băng rộng cố định tại thị trường trong nước cùng với sự đóng góp từ thị trường nước ngoài như Cambodia và Myanmar. Chúng tôi kỳ vọng mạng viễn thông di động và cố định trong nước của Viettel sẽ lần lượt tăng khoảng 2%-5% và 12%-15% mỗi năm.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo