CTR: Chuẩn bị niêm yết trên sàn HOSE

CTR: Chuẩn bị niêm yết trên sàn HOSE

Lượt xem: 171
  •  

Tin cập nhật

• Ngày 28/12/2021, CTR thông báo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE (từ sàn UPCOM). Theo công ty ngày niêm yết chính xác sẽ được công bố sau. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá cổ phiếu.

• Ban lãnh đạo cũng điều chỉnh tăng ước tính LNTT năm 2021 đạt 472 tỷ đồng (+37% so với cùng kỳ) – cao hơn khoảng 11% so với ước tính của chúng tôi. Theo đó, LNTT Q4/2021 dự kiến đạt 160 tỷ đồng (+ 21% so với cùng kỳ) – cao hơn kỳ vọng của thị trường.

• Ngày 26/9/2021, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (Bộ TT&TT) cho biết Nghị định về đấu giá tần số 5G sẽ được Chính phủ phê duyệt vào Q4/2021 và mạng 5G có thể được triển khai thương mại trong năm 2022. Cuối tháng 6/2021, Bộ TT&TT cũng đã đề xuất ngắt dần mạng 2G và 3G bắt đầu từ năm 2022. Ngoài ra, kể từ khi Thông tư 43/2020/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, các thiết bị di động nhập khẩu bắt buộc tối thiểu phải tích hợp công nghệ 4G.

• Trong giai đoạn 2018-2020, thị phần thuê bao di động của Viettel đã tăng lên 52,5%, tương đương với mức cải thiện 2,5% so với năm 2018. Trong khi đó, trong giai đoạn 2017-2020, thị phần internet băng thông rộng của Viettel đã tăng từ 31,4% lên 39,6%. Vị trí dẫn đầu thị trường của Viettel có thể thúc đẩy các động lực tăng trưởng chính của CTR trong lĩnh vực xây dựng viễn thông, vận hành cơ sở hạ tầng viễn thông và cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông.

• Biên lợi nhuận gộp của CTR ước tính cải thiện từ 7,9% trong năm 2021 lên 9,7% trong năm 2023 (và thậm chí còn cao hơn trong tương lai), phần lớn là nhờ tỷ trọng đóng góp cao hơn nhiều của mảng cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông. Mảng này có thể đóng góp khoảng 35% dự báo lợi nhuận gộp năm 2023 của chúng tôi - so với mức 15% trong năm 2021.

Luận điểm đầu tư: Việc niêm yết trên sàn HOSE và LNTT Q4/2021 cao hơn dự kiến sẽ là yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Dựa trên kế hoạch triển khai mạng 5G gần đây của Chính phủ, có thể hỗ trợ quan điểm của chúng tôi về việc triển khai phát sóng mạng 5G dần dần tiến hành trong đầu năm 2023. CTR giao dịch với hệ số EV/EBITDA năm 2022 và 2023 lần lượt là 12,5x và 8,7x so với mức bình quân ngành là 14,5x và 13,2x. Dựa trên phương pháp DCF, chúng tôi nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu CTR lên 104.500 đồng (+19% so với giá hiện tại). Và đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu.

Chúng tôi sử dụng phương pháp DCF để định giá cổ phiếu CTR nhằm nắm bắt triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty. CTR giao dịch với hệ số EV/EBITDA năm 2022 và 2023 lần lượt là 12,5x và 8,7x so với mức bình quân ngành là 14,5x và 13,2x. Với giá mục tiêu 1 năm là 104.500 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá là 19%, và đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN. Kế hoạch triển khai 5G là 1 phần của câu chuyện.

Rủi ro đầu tư: Dòng tiền hoạt động (OCF) phải được duy trì để tài trợ chi phí đầu tư. Ngoài ra, dòng tiền hoạt động chủ yếu phụ thuộc vào sự thay đổi vốn lưu động (tận dụng các khoản phải thu và phải trả từ Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel).

Nguồn: SSI

×
tvi logo