CTG: Quay lại đà tăng trưởng nhờ bán bảo hiểm và không còn trái phiếu VAMC

CTG: Quay lại đà tăng trưởng nhờ bán bảo hiểm và không còn trái phiếu VAMC

Lượt xem: 423
  •  

Thu nhập tăng đột biến củng cố chất lượng tài sản và lợi nhuận ròng: CTG công bố tổng thu nhập họat động (TOI) và lợi nhuận trước thuế (LNTT) Q4/2020 lần lượt đạt 13,1 nghìn tỷ đồng (+24% so với cùng kỳ) và 6,7 nghìn tỷ đồng (+102% so với cùng kỳ). Lũy kế cả năm 2020, TOI và LNTT lần lượt đạt 45,3 nghìn tỷ đồng (+11,7% so với cùng kỳ) và 17,1 nghìn tỷ đồng (+44,9% so với cùng kỳ). Kết quả của CTG rất tốt trong bối cảnh dịch Covid-19 và tăng trưởng tín dụng trì trệ, và CTG đã hoàn thành xử lý được hết trái phiếu VAMC (giá trị ròng trong năm là 6,2 nghìn tỷ đồng).

Triển vọng lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2021 nhờ bancassurance và không còn trái phiếu VAMC: Chúng tôi ước tính LNTT năm 2021 của CTG đạt 20,2 nghìn tỷ đồng (+18,4% so với cùng kỳ), với giả định tăng trưởng tín dụng, tiền gửi và tài sản lần lượt là 10,8%, 10,8% và 9,8% so với cùng kỳ. Chúng tôi giả định rằng năm 2021, CTG sẽ bắt đầu ghi nhận 1/5 phí trả trước từ hợp đồng bảo hiểm độc quyền được ký kết với Manulife trong năm 2020 – trị giá khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ước tính giảm -5,4% so với cùng kỳ vì sẽ không còn phải trích dự phòng cho trái phiếu VAMC.

Quan điểm đầu tư: Tại mức giá 38.600 đồng/cp, CTG giao dịch với hệ số P/B 2020 và 2021 lần lượt là 1,7x và 1,5x. Chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu CTG lên 46.400 đồng/cp (từ 41.100 đồng/cp) do ước tính tăng BVPS cuối năm 2021 và chúng tôi nâng hệ số P/B mục tiêu từ 1,7x lên 1,8x. Với mức giá mục tiêu điều chỉnh này cho thấy triển vọng tăng giá là 20,2% so với giá hiện tại và Tỷ suất đầu tư (ROI) là 21,5% bao gồm cổ tức. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTG.

Diễn biến chính của CTG

Chuyển hướng khỏi trái phiếu doanh nghiệp để giảm rủi ro tín dụng: CTG duy trì quan điểm thận trọng về tăng trưởng tín dụng. Trái ngược với nhiều ngân hàng tư nhân lớn khác tích cực mở rộng danh mục đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2020, CTG đã giảm số dư trái phiếu doanh nghiệp nhiều nhất, ở cả giá trị tuyệt đối (-5,7 nghìn tỷ đồng) và tốc độ giảm (-32% so với cùng kỳ). Việc thoái vốn được tiến hành vào thời điểm thích hợp; khi trái phiếu doanh nghiệp thu hút được cả ngân hàng và nhà đầu tư đại chúng. Với cùng lý do, cho vay các doanh nghiệp lớn không phải là ưu tiên của ngân hàng (+1,8% so với cùng kỳ).

Điểm sáng trong tăng trưởng tín dụng là cho vay bán lẻ (+11,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 33,7% trong tổng dư nợ), SME (+14,7% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 24,2% trong tổng dư nợ) và doanh nghiệp FDI (+10,6% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 5,5% trong tổng dư nợ). Tổng cộng, tăng trưởng tín dụng đạt +7,8% so với cùng kỳ, đây là mức thấp nhất so với các ngân hàng niêm yết (bình quân +13,9% so với cùng kỳ). Tương tự như các ngân hàng khác, 77% tổng tăng trưởng tín dụng cả năm được giải ngân trong Q4/2020.

Chuyển từ cho vay liên ngân hàng sang trái phiếu: Song song với xu hướng chung của các ngân hàng lớn có nguồn vốn chi phí thấp và tăng trưởng tín dụng thấp hơn mức bình quân, CTG đẩy mạnh đầu tư vào trái phiếu do các ngân hàng khác phát hành (+27,2% so với cùng kỳ). Ngân hàng cũng mở rộng đầu tư vào trái phiếu chính phủ +27,6% so với cùng kỳ. Các khoản này được tài trợ bởi tiền gửi và cho vay liên ngân hàng giảm -21% so với cùng kỳ, vốn thường mang lại lợi suất thấp hơn so với hai loại tài sản trước đó là trái phiếu liên ngân hàng và trái phiếu chính phủ.

Khối lượng phát hành trái phiếu cấp 2 cao kỷ lục: Tổng tiền gửi của khách hàng tăng +10,6% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh nhu cầu tín dụng yếu. Điều này được thúc đẩy bởi cả mảng bán lẻ (+17% so với cùng kỳ) và FDI (+51,5% so với cùng kỳ). Năm 2020, CTG đã phát hành 10,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu cấp 2, tăng gần gấp đôi so với năm 2019, đứng thứ 2 trong ngành trong giai đoạn này. Nhờ đó, CTG chính thức công bố tuân thủ theo Basel II (Thông tư 41) bắt đầu từ ngày 1/1/2021 và đặt mục tiêu CAR theo Basel II là 8,5%.

Chi phí vốn giảm mạnh giúp NIM đi ngang: Lợi suất tài sản giảm -45 bps so với cùng kỳ, do lợi suất cho vay giảm -49 bps so với cùng kỳ, lãi suất huy động liên ngân hàng giảm -39 bps so với cùng kỳ và lợi suất giấy ghi nợ giảm -88 bps so với cùng kỳ. Trong năm 2020, CTG đã cắt giảm lãi suất cho vay khoảng -2% đến -2,5%/năm đối với 280 nghìn tỷ đồng dư nợ cho vay hiện tại bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai, cộng với 400 nghìn tỷ đồng dư nợ mới giải ngân, tổng cộng chiếm 67% tổng dư nợ.

Đồng thời, chi phí vốn giảm -46 bps so với cùng kỳ, do ngân hàng cắt giảm lãi suất tiền gửi từ 130 bps đến 160 bps so với cùng kỳ đối với tất cả các kỳ hạn trong năm 2020. Số dư CASA cũng được cải thiện, tăng +27,8% so với cùng kỳ, nâng tỷ lệ CASA lên 19,6%. Nhìn chung, NIM ở mức 2,86% về cơ bản không đổi so với 2,88% trong năm 2019.

Thu nhập ngoài lãi tăng mạnh (+32,5% so với cùng kỳ), đóng góp 21,4% vào tổng thu nhập (TOI). Các động lực tăng trưởng chính bao gồm lãi kinh doanh ngoại hối (+27,8% so với cùng kỳ), thu từ nợ xấu đã xóa (+30,9% so với cùng kỳ) và thu nhập từ kinh doanh và đầu tư chứng khoán tăng hơn gấp đôi. Thu nhập phí ròng tăng +7% so với cùng kỳ, giảm tốc so với các năm trước. Điều này chủ yếu là do thu nhập phí từ dịch vụ thanh toán tăng trưởng chậm hơn (+5,2% so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu của ngân hàng, tỷ trọng ở mức 38,3%.

Chi phí hoạt động được quản lý tốt giúp hệ số CIR giảm xuống 35,5% từ 38,5% trong năm 2019, ở mức thấp hơn so với các công ty cùng ngành. Chi phí nhân viên giảm -1,8%, trong khi số nhân viên tăng + 1,6% YoY.

Chất lượng tài sản cải thiện đáng kể: Trong năm 2020, CTG đã xóa ròng 6,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu VAMC. Số dư nợ xấu tiếp tục giảm -12% so với cùng kỳ khiến tỷ lệ nợ xấu của CTG giảm -22 bps xuống cùng kỳ xuống 0,94%. Nợ nhóm 2 cũng giảm -33 bps xuống chỉ còn 0,28%.

Dư nợ cho vay tái cấu trúc lại giảm -23,8% so với Q3/2020 xuống còn 6,4 nghìn tỷ đồng (bao gồm 5 nghìn tỷ đồng nợ gốc và 1,4 nghìn tỷ đồng tiền lãi), tương đương 0,63% tổng dư nợ, chúng tôi cho rằng con số này là không quá nhiều.

Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLC), tính cả trái phiếu VAMC, tăng đáng kể lên 132% từ 82,8% trong năm 2019. Với mức tăng như vậy, chúng tôi tin rằng chất lượng tài sản của CTG đã được nâng cấp.

Ước tính năm 2021 và định giá

Năm 2021, ban lãnh đạo CTG đặt mục tiêu tăng trưởng tài sản, tiền gửi và tín dụng lần lượt từ 3-6%, 10-12% và 8-11% so với cùng kỳ. Số dư nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay dự kiến dưới 2%. LNTT dự kiến tăng khoảng 10-20% so với cùng kỳ lên khoảng từ 18,8 nghìn tỷ đồng đến 20,5 nghìn tỷ đồng.

Chúng tôi ước tính LNTT năm 2021 của CTG đạt 20,2 nghìn tỷ đồng (+18,4% so với cùng kỳ), với giả định tăng trưởng tín dụng, tiền gửi và tài sản lần lượt đạt 10,8%, 10,8% và 9,8% so với cùng kỳ.

Chúng tôi ước tính NIM sẽ tăng nhẹ lên 2,88%, do chi phí vốn được cải thiện và tốc độ tăng trưởng cho vay liên ngân hàng thấp hơn. Do đó, chúng tôi ước tính tăng trưởng thu nhập lãi ròng sẽ là +8,2% so với cùng kỳ.

Chúng tôi ước tính thu nhập phí ròng sẽ tăng +13,4% so với cùng kỳ, nhờ vào bancassurance (+50% so với cùng kỳ) và dịch vụ thanh toán (+8% so với cùng kỳ), trong khi thu nhập ngoài lãi khác ước tính tăng +4,1% so với cùng kỳ. Chúng tôi giả định rằng từ 2021 ngân hàng sẽ bắt đầu ghi nhận 1/5 phí trả trước từ các hợp đồng bảo hiểm độc quyền được ký kết với Manulife trong năm 2020 trị giá khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, thu nhập từ kinh doanh ngoại hối, chứng khoán và đầu tư dự kiến sẽ giảm -26% so với cùng kỳ.

Hệ số CIR ước tính giảm xuống 35,3%, trong đó chi phí nhân viên sẽ tăng trở lại mức trước Covid và thu nhập phí banca trả trước giúp TOI tăng đáng kể. Trong khi đó, dự phòng rủi ro tín dụng dự kiến sẽ giảm -5,4% so với cùng kỳ do không phải trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC, mặc dù CTG có khả năng phải tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đối với khoản vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sau khi sửa đổi Thông tư 01.

Tại mức giá 38.600 đồng/cổ phiếu, CTG giao dịch với hệ số P/B 2020 và 2021 lần lượt là 1,7x và 1,5x. Chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm của cổ phiếu CTG lên 46.400 đồng (từ 41.100 đồng) do ước tính tăng trưởng BVPS trong năm 2021 và chúng tôi nâng P/B mục tiêu từ 1,7x lên 1,8x. Với mức giá mục tiêu điều chỉnh này cho thấy triển vọng tăng giá là 20,2%.

Chúng tôi cũng giả định CTG sẽ chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt cho năm 2020 trong năm 2021, tương đương lợi suất cổ tức là 1,3%, ROI tiềm năng là 21,5%. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTG.

Rủi ro: Rủi ro chính đối với khuyến nghị của chúng tôi là tỷ lệ nợ xấu và số dư nợ tái cấu trúc cao hơn ước tính.

Nguồn: SSI

×
tvi logo