CTG: Kết quả kinh doanh sơ bộ Q2/2021

CTG: Kết quả kinh doanh sơ bộ Q2/2021

Lượt xem: 202
  •  

Do làn sóng dịch bệnh bùng phát, CTG công bố gói hỗ trợ tín dụng đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 kể từ ngày 15/7/2021, điều này khiến thu nhập lãi thuần giảm 2 nghìn tỷ đồng trong nửa cuối năm. Chúng tôi đang xem xét lại dự phóng lợi nhuận, giá mục tiêu và khuyến nghị đối với cổ phiếu.

• Thu nhập hoạt động mạnh mẽ nhưng lợi nhuận trước thuế giảm trong Q2/2021 do chi phí dự phòng: LNTT đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh -37,8% YoY hay -65,4% QoQ. Mặc dù thu nhập hoạt động trước dự phòng (PPOP) tăng 47,9% YoY lên 9,9 nghìn tỷ đồng, ngân hàng đã chủ động tăng dự phòng nợ xấu lên 7,1 nghìn tỷ đồng (+222% YoY, +426% QoQ).

• Lũy lế, LNTT 6T2021 đạt 10,9 nghìn tỷ đồng (+45,4% YoY), tương ứng hoàn thành 50% dự phóng của chúng tôi về LNTT từ mảng kinh doanh cốt lõi (không gồm thu nhập từ phí bảo hiểm trả trước.)

• Thu nhập lãi thuần Q2/2021 tăng +39,5% YoY, nhờ tăng trưởng tín dụng 5,6% YTD (13,4% YoY) cùng với NIM tăng +57 bps YoY lên 3,20%. Tăng trưởng tín dụng nhờ phân khúc SME (+7,9% YTD) và bán lẻ (+7,3% YTD). Tiền gửi khách hàng tăng +5,2% YTD, với tỷ lệ CASA duy trì ở mức 18,7%. Mặc dù lợi suất tài sản giảm -60 bps YoY, chi phí vốn giảm mạnh hơn với -125 bps YoY.

• Thu nhập ngoài lãi tăng +47,2% YoY, do tăng trưởng mạnh mẽ từ thu nhập từ phí (+23% YoY) và thu hồi nợ xấu (+300% YoY). Thu nhập từ phí được thúc đẩy nhờ tài trợ thương mại, chuyển tiền, dịch vụ thẻ,… cùng với các biện pháp tối ưu hóa chi phí.

• CIR 6T2021 giảm còn 28,5% so với 31,9% trong cùng kỳ năm ngoái, do hoạt động quản lý nhân lực và số hóa cải thiện. Tỷ lệ chi phí nhân viên trên thu nhập hoạt động giảm còn 17,8% từ 20,4% trong 2020.

• Chất lượng tài sản giảm: Nợ xấu tăng 62% so với Q1/2021 mặc dù ngân hàng đã xóa 2,4 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,34% (từ 0,88% trong Q1/2021). Chi phí dự phòng quý đạt mức cao lịch sử trong Q2/2021 với +222% YoY, bù đắp cho mức trích lập thấp trong Q1/2021. Lũy kế 6T2021, chi phí dự phòng tăng +28,1% YoY, chi phí tín dụng tăng lên 1,62% so với 1,41% trong 6T2020. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu giảm còn 129% từ 155% trong Q1/2021.

Nguồn: SSI

×
tvi logo