CTG: Dự phòng thấp hơn trong năm 2022 kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng mạnh mẽ

CTG: Dự phòng thấp hơn trong năm 2022 kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng mạnh mẽ

Lượt xem: 117
  •  

 Chúng tôi điều chỉnh giảm 0,7% giá mục tiêu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) còn 42.200 đồng/CP nhưng duy trì khuyến nghị MUA.

 Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ mức giảm tổng cộng 1,3% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2022-2026 của chúng tôi đến từ (1) tổng thu nhập từ lãi (NII) giảm 2,0%, (2) tổng chi phí HĐKD (OPEX) tăng 1,8% và (3) tổng chi phí dự phòng tăng 4,9%, được bù đắp một phần bởi mức tăng tổng cộng 3,3% trong NFI (bao gồm cả kinh doanh ngoại hối). Chúng tôi duy trì P/B mục tiêu cho CTG là 1,7 lần.

 Chúng tôi điều chỉnh giảm LNST sau lợi ích CĐTS 2022 2,7% so với báo cáo trước đó do (1) mức giảm 5,2% trong dự báo NII năm 2022 sau khi cắt giảm 10 điểm cơ bản trong dự báo NIM và (2) giảm 2,2% dự báo NFI ròng năm 2022, được bù đắp một phần bởi (1) tổng chi phí dự phòng giảm 2,5% và (2) tổng chi phí OPEX giảm 2,7%.

 Rủi ro chính: Rủi ro thực hiện trong việc nâng tỷ lệ cho vay bán lẻ và/hoặc CASA; thương vụ bancasurrance không lớn như dự kiến; tỷ lệ hình thành nợ xấu cao hơn dự kiến.

CTG đã hi sinh 7,0 nghìn tỷ đồng thu nhập lãi và phí để hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 vào năm 2021. Các khoản tương tự ở VCB và BID lần lượt là 7,1 nghìn tỷ đồng và 7,9 nghìn tỷ đồng (so với thu nhập hi sinh để hỗ trợ vào năm 2020 tại CTG/ VCB/BID lần lượt là 5,0 nghìn tỷ đồng/3,7 nghìn tỷ đồng/6,4 nghìn tỷ đồng). Các gói hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19 đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của của các ngân hàng quốc doanh (SOCB) trong 2 năm qua. Chúng tôi cho rằng các ngân hàng SOCB sẽ tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ cho khách hàng vào năm 2022 nhưng ở mức thấp hơn so với năm 2021, từ đó cải thiện lợi nhuận của các ngân hàng.

CTG đã trích lập khoảng 90% dự phòng cần thiết cho các khoản nợ tái cơ cấu trong năm 2021; do đó, gánh nặng chi phí dự phòng cho các khoản nợ tái cơ cấu sẽ giảm trong năm 2022. Chúng tôi quan sát thấy rằng cả 3 ngân hàng SOCB trong danh mục theo dõi của chúng tôi đều thực hiện trích lập dự phòng tích cực vào năm 2021 với BID và VCB trích lập 100% chi phí dự phòng bổ sung trong 3 năm cho các khoản nợ tái cơ cấu và CTG hoàn thành 90% phân bổ này vào năm 2021. Do đó, chúng tôi kỳ vọng chi phí dự phòng tại các ngân hàng SOCB sẽ giảm vào năm 2022. Chúng tôi dự báo chi phí dự phòng năm 2022 của CTG giảm 19,3% YoY. Tổng chi phí dự phòng năm 2022 tại 3 ngân hàng SOCB dự kiến sẽ giảm 14,3% YoY.

Lợi nhuận năm 2022 dự kiến sẽ tăng mạnh tại các ngân hàng SOCB. Với việc dự phòng gần như đầy đủ cho các khoản nợ tái cơ cấu ngay trong năm 2021 và kỳ vọng của chúng tôi về việc các gói hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 hạ nhiệt sau (1) tỷ lệ tiêm chủng cao và (2) kỳ vọng phục hồi kinh tế vào năm 2022, chúng tôi dự báo cho tổng LNST sau lợi ích CĐTS của các ngân hàng SOCB trong năm 2022 sẽ tăng 44,1% YoY - với LNST sau lợi ích CĐTS của CTG dự kiến tăng 53,4% YoY (bao gồm cả phí ứng trước giả định vào năm 2022).

Các khoản nợ tái cơ cấu của CTG tăng trên cả cơ sở tuyệt đối và tương đối trong quý 4/2021; tuy nhiên, mức độ gia tăng không lớn, theo quan điểm của chúng tôi.

Định giá của CTG có vẻ hấp dẫn ở với P/B 2022 là 1,46 lần so với mức trung bình của các công ty cùng ngành là 1,61 lần với ROE năm 2022 là 21,7% so với mức trung bình của các công ty cùng ngành là 21,0%.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo