CTG: Chi phí dự phòng tạo áp lực lên lợi nhuận

CTG: Chi phí dự phòng tạo áp lực lên lợi nhuận

Lượt xem: 119
  •  

Chất lượng tín dụng là một điểm cần chú ý đối với CTG trong Q3/2021, cùng với việc trích lập dự phòng vẫn ở mức cao. Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm các giả định sau:

a) Điều chỉnh giảm 3% và 14% ước tính lợi nhuận trước thuế 2021 và 2022 xuống mức 17,7 nghìn tỷ đồng (+3,6% YoY) và 21,6 nghìn tỷ đồng (+22% YoY).

b) Giá mục tiêu 1 năm ở mức 39.700 đồng/cp (từ 42.300 đồng) – tiềm năng tăng giá 23,5%; và

c) Điều chỉnh khuyến nghị về KHẢ QUAN (từ MUA)

Điều chỉnh này dựa trên quan điểm của chúng tôi về chất lượng tín dụng và nợ tái cơ cấu có thể vẫn là thách thức đối với lợi nhuận của CTG trong những quý tới.

Yếu tố giảm đối với khuyến nghị: chi phí tín dụng và nợ xấu mới hình thành cao hơn ước tính.

Yếu tố tăng đối với khuyến nghị: Việc thoái vốn khỏi Vietinbank Leasing và hoàn tất hợp đồng bancassurance độc quyền với Manulife có thể hỗ trợ lợi nhuận và bộ đệm vốn cho ngân hàng.

Kết quả kinh doanh Q3/2021

Tất cả các nguồn thu nhập đều giảm tốc trong quý 3/2021 (+6.5% YoY hay -13% QoQ). Nguyên nhân chính khiến tăng trưởng thu nhập hoạt động ở mức vừa phải là do các gói hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng từ Covid19:

• Số tiền lãi đã giảm cho khách hàng ở mức 1,4 nghìn tỷ đồng. Trong Q3/2021, CTG giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng chịu ảnh hưởng từ Covid-19, với mức giảm tương đương 1,4 nghìn tỷ đồng thu nhập lãi (~13% thu nhập lãi ròng hàng quý) khiến NIM giảm 41 bps còn 2,8% trong quý. Cùng với tăng trưởng tín dụng chậm lại +6,3% YTD (hoặc 0,76% QoQ) dẫn đến tăng trưởng thu nhập lãi chỉ ở mức trung bình là 8,7% YoY (-9% QoQ) đạt 9,9 nghìn tỷ đồng trong kỳ. Nếu không bao gồm việc giảm lãi suất, NIM có thể được duy trì bằng với quý trước theo tính toán của chúng tôi.

• Các gói miễn giảm phí khoảng 400 tỷ đồng. Thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1,15 nghìn tỷ đồng (+9,3% YoY), trong đó thu từ phí thanh toán chỉ tăng 1% YoY và thu từ bảo hiểm tăng 6% YoY mặc dù số lượng và giá trị giao dịch qua e-banking tăng +90% YoY và +88% YoY ở nhóm khách hàng cá nhân. Các tỷ lệ này ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp là +12% YoY và +62% YoY. Nếu không tính đến gói miễn giảm phí 400 tỷ đồng, thu nhập từ hoạt động dịch vụ đã có thể tăng +47% YoY.

Lũy kế 9T2021, CTG đã giảm lãi suất cho vay đối với 24.000 khách hàng, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 6 nghìn tỷ đồng. Ban lãnh đạo nhận định toàn bộ các gói miễn giảm lãi suất và miễn giảm phí trong cả năm 2021 có thể ở mức 8 nghìn tỷ đồng. Như vậy, các gói miễn giảm lãi và phí này có thể ảnh hưởng đến thu nhập lãi và thu nhập từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng khoảng 2 nghìn tỷ đồng trong Q4/2021

Chất lượng tín dụng của ngân hàng vẫn là điểm đang lưu tâm. Chúng tôi giữ quan điểm thận trọng về các khoản nợ xấu tiềm ẩn của ngân hàng, khi nợ xấu và nợ tái cơ cấu đều có xu hướng tăng.

• Nợ xấu tăng. Trong Q2/2021, nợ nhóm 5 tăng gấp đôi lên 12,3 nghìn tỷ đồng. Số dư nợ này đã giảm xuống trong Q3/2021 do (1) một số khách được cơ cấu nợ chuyển nhóm 5 trong Q2 đã trả được nợ đúng hạn theo lịch cơ cấu, được ngân hàng đánh giá có khả năng trả nợ trong thời gian tới và chuyển về nhóm 1; và (ii) CTG thực hiện xử lý rủi ro trong Q3/2021. Trong khi đó, nợ nhóm 3 và 4 tăng mạnh từ 2,2 nghìn tỷ đồng trong Q2 lên 14,6 nghìn tỷ đồng tại cuối Q3. Theo ban lãnh đạo, CTG đã cơ cấu lại kỳ hạn thanh toán cho một số khách hàng lớn. Theo quy định hiện tại (Thông tư 02/2013), các khoản nợ này bị chuyển xuống nợ nhóm 3 và 4. Ngân hàng ước tính 75%-80% các khoản nợ này sẽ được phân loại lại thành nợ tiêu chuẩn có rủi ro thấp hơn trong Q4/2021, trong khi phần còn lại sẽ hồi phục trong Q1/2022. Tại thời điểm cuối Q3/2021, tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,67% (so với 1,34% vào cuối Q2), trong khi tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLCR) giảm còn 119% (so với 129% vào cuối Q2).

• Nợ tái cơ cấu. Nợ tái cơ cấu theo Thông tư 03/14 tăng lên 7,8 nghìn tỷ đồng, hay 0,72% tổng dư nợ cho vay (từ 4,2 nghìn tỷ đồng ~0,4% tổng dư nợ tại thời điểm cuối Q2/2021). Trong đó, tổng dư nợ của 1.800 khách hàng có khoản vay được tái cơ cấu này hiện ở mức 69,5 nghìn tỷ đồng, hay 6,4% tổng dư nợ cho vay (so với 49 nghìn tỷ đồng ~ 4,55% tổng dư nợ vào cuối Q2/2021). Hầu hết nợ tái cơ cấu nằm trong 3 lĩnh vực: lưu trú, xây dựng và bất động sản. CTG ước tính nợ tái cơ cấu có thể tăng lên khoảng 11-12 nghìn tỷ đồng vào cuối năm. Với tổng số dư nợ kéo theo tăng, chúng tôi cho rằng chi phí dự phòng cần phải trích lập cho các khoản nợ này theo quy định của Thông tư 03/14 cũng sẽ tăng lên tương ứng.

Nhìn chung, ngân hàng có 30,8 nghìn tỷ đồng tài sản có vấn đề (nợ nhóm 2, nợ xấu và nợ tái cơ cấu) và tổng dự phòng Q3/2021 là 21,5 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng ngân hàng cần trích lập dự phòng thêm, đặc biệt với bộ đệm vốn mỏng của CTG. Đối với nợ tái cơ cấu, lĩnh vực lưu trú có thể chưa phục hồi trong ngắn hạn.

Nguồn: SSI

×
tvi logo