CTG: Cập nhật nhanh KQKD Q3/2021

CTG: Cập nhật nhanh KQKD Q3/2021

Lượt xem: 152
  •  

Chi phí dự phòng tiếp tục ảnh hưởng đến lợi nhuận trong Q3/2021. Mặc dù lợi nhuận trước dự phòng (PPOP) đạt 8,6 nghìn tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế đạt 3 nghìn tỷ đồng (+5,4% so với cùng kỳ), do chi phí tín dụng vẫn ở mức cao 2,1% . Tuy nhiên, lũy kế 9T2021, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng trưởng mạnh +34% so với cùng kỳ, đạt 13,9 nghìn tỷ đồng. Điều này chủ yếu là do mức tăng trưởng vượt trội trong Q1/2021.

Các diễn biến chính trong báo cáo tài chính Q3/2021 bao gồm:

• Tăng trưởng tín dụng giảm tốc, tăng +6,5% so với đầu năm (hay +0,7% so với quý trước) do cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn giảm -3,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, cho vay khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ và công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn duy trì ổn định, lần lượt tăng +1,3%, +2,1% và +6,3% so với đầu năm theo tính toán của chúng tôi.

• NIM giảm thêm -41 điểm cơ bản so với quý trước xuống 2,8%. Điều này đã được kỳ vọng trước do các chương trình cắt giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Lãi suất cho vay bình quân trong Q3/2021 là 6,84% (-46 điểm cơ bản so với quý trước).

• Chất lượng tài sản suy giảm trong khi chi phí tín dụng vẫn tăng. Nợ xấu mới hình thành vẫn tăng trong quý ở mức 6,4 nghìn tỷ đồng (tương đương 0,6% tổng dư nợ vào cuối Q2), giảm so với mức 7,9 nghìn tỷ đồng trong Q2 (tương đương 0,8% tổng dư nợ vào cuối Q1). Theo đó, tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,67% (so với 1,34% vào cuối Q2). Đáng chú ý, nợ Nhóm 4 tăng mạnh thêm 10,4 nghìn tỷ đồng (+859% so với quý trước).

Chúng tôi cho rằng mức tăng này chủ yếu đến từ các khoản vay tái cơ cấu trước đó – tương tự như đã xảy ra trong Q2/2021 khi nợ Nhóm 5 tăng đột biến. Do tỷ lệ nợ xấu mới hình thành ở mức cao (2,37% quy năm), tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLCR) giảm xuống còn 119% (so với 129% vào cuối Q2) mặc dù chi phí tín dụng ở mức 2,1%.

Các ước tính và định giá của chúng tôi hiện đang được xem xét, trong khi chờ những công bố chi tiết hơn từ phía ngân hàng về các khoản nợ xấu và nợ tái cơ cấu theo Thông tư 03/14.

Nguồn: SSI

 

×
tvi logo