CTG: Cập nhật nhanh kết quả kinh doanh Q1/2021

CTG: Cập nhật nhanh kết quả kinh doanh Q1/2021

Lượt xem: 163
  •  

Tóm tắt quan điểm đầu tư:

Chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm của cổ phiếu CTG lên 50.700 đồng (từ 46.400 đồng), do chúng tôi chuyển cơ sở định giá đến tháng 6/2020. Với tiềm năng tăng giá là 17,9%, chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTG. Các yếu tố hỗ trợ giá mục tiêu cao hơn gồm có: chúng tôi điều chỉnh tăng +6,8% ước tính LNTT năm 2021 của CTG lên 21,6 nghìn tỷ đồng (+26,4% so với cùng kỳ). Chúng tôi cũng ước tính LNTT năm 2022 đạt 27,5 nghìn tỷ đồng (+27,3% so với cùng kỳ).

• CTG đã công bố KQKD Q1/2021 tăng mạnh với TOI và LNTT lần lượt đạt 12,9 nghìn tỷ đồng (+20,9% so với cùng kỳ) và 8,1 nghìn tỷ đồng (+171% so với cùng kỳ). LNTT của ngân hàng mẹ đạt 7,8 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 46,3% kế hoạch cả năm 2021, nhờ tăng trưởng NII +26,4%, hệ số CIR giảm đáng kể xuống 27,2% và trích lập dự phòng giảm mạnh -69% so với cùng kỳ.

• NII tăng +26,4% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tín dụng +9,4% so với cùng kỳ, hay đi ngang so với đầu năm và NIM tăng +43 bps YoY lên 3,29%. Mặc dù lợi suất tài sản giảm -79 bps so với cùng kỳ, nhưng chi phí vốn đã giảm mạnh hơn -126 bps so với cùng kỳ.

• Hệ số CIR giảm xuống 27,2% so với 31% trong Q1/2020, nhờ chi phí nhân viên được cải thiện và áp dụng số hóa. Chi phí nhân viên trên TOI giảm xuống 16,6% từ 20,4% vào năm 2020.

• Chi phí trích lập dự phòng giảm đáng kể -69% so với cùng kỳ do số dư trái phiếu VAMC đã được xóa và tỷ lệ nợ xấu mới hình thành thấp nhờ có các quy định của Thông tư 03.

• Chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 0,88% từ 0,94% năm 2020 và tỷ lệ trích lập dự phòng bao nợ xấu tăng lên 155% từ 132% năm 2020.

Nguồn: SSI

×
tvi logo