CTG: Cập nhật kết quả kinh doanh Quý 1/2020

CTG: Cập nhật kết quả kinh doanh Quý 1/2020

Lượt xem: 379
  •  
Vietinbank đã công bố KQKD Q1/2020, với tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng 10.9% YoY đạt 10.69 nghìn tỷ đồng và LNTT giảm nhẹ 5.7% YoY đạt 2.97 nghìn tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần tăng 5.9% YoY và thu nhập từ phí tăng 9.3% YoY, nhờ thu nhập từ mua bán chứng khoán kinh doanh, đầu tư và kinh doanh ngoại hối (+52.2% YoY) và thu từ nợ đã xử lý (+34% YoY). Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, chỉ tăng nhẹ 2.5% YoY tuy nhiên chi phí dự phòng tăng mạnh 35.5% YoY.
 
 
Tín dụng giảm -1.4% YTD, so với mức tăng trưởng nhẹ của bình quân ngành là 1.3% YTD. Trong cơ cấu tín dụng, các khoản cho vay (loan) giảm 1.2% YTD trong khi trái phiếu doanh nghiệp, chiếm 1.74% tổng tín dụng, giảm - 8.9% YTD
  • Phân theo khách hàng, cấu trúc các khoản vay vẫn ổn định với 33% từ bán lẻ, 23% từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 39% phụ thuộc vào các doanh nghiệp lớn và 5% từ mảng FDI
  • Ngược lại, có sự thay đổi lớn về cấu trúc giữa các nhóm nợ. Nợ nhóm 3 tăng gần gấp 4 lần, dẫn đến tổng quy mô NPL đạt 6.1 nghìn tỷ đồng, + 56.4% YTD. Quy mô nợ quá hạn tăng 51% YTD, đạt 8.4 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ NPL tăng từ mức 1.16% (2019) lên 1.83% trong quý đầu năm
  • Nếu tính cả trái phiếu VAMC vào danh mục, tỷ lệ NPL tăng từ 1.8% (2019) lên 2.4% trong khi LLC giảm từ 76% (2019) về 59%
  • Chi phí dự phòng tăng mạnh 35.5% YoY, chủ yếu đến từ nợ nhóm 3 và nhóm 4

NIM giảm trước tác động của gói hỗ trợ: Kết thúc quý 1/2020, CTG áp mức giảm lãi suất 0.5%-1.5% cho gần 3000 khách hàng tới tổng dư nợ cho vay là 60 nghìn tỷ đồng. Cùng thời điểm đó, 18 nghìn tỷ đồng dư nợ đã được tái cấu trúc, chiếm khoảng 2% tổng giá trị cho vay của ngân hàng. Diễn biến này giảm lãi tài sản bình quân thêm -24 điểm cơ bản so với quý trước, khiến NIM giảm -13 điểm cơ bản QoQ, về 2.83%

Thu nhập ngoài lãi là động lực tăng trưởng chính: thu nhập lãi thuần tăng mạnh 34.7% YoY, đóng góp 21.2% tổng thu nhập hoạt động. Trong đó:

  • Thu nhập từ phí tăng 9.3% YoY trong quý 1/20, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 46.4% YoY trong năm 2019. Liên quan tới gói hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng từ dịch bệnh, ngân hàng giảm phí với mức trung bình từ 20% đến 50%. Đặc biệt, có một số khoảng phí được miễn như là phí tài trợ thương mại, để hỗ trợ một số khách hàng đặc biệt
  • Thu nhập từ chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư. CTG ghi nhận lãi từ một phần danh mục trái phiếu chính phủ, quy mô đạt 164.6 tỷ đồng. Lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh đạt 263 tỷ đồng và chứng khoán đầu tư dài hạn đạt 111 tỷ đồng. Tính chung lại, lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh và đầu tư tăng tới 261% YoY, đóng góp 5% tổng thu nhập hoạt động
  • Thu từ nợ đã xử lý tăng mạnh 33.8% YoY, đạt 296.3 tỷ đồng
Chi phí hoạt động được quản lý tốt, trong đó chi phí cho nhân viên giảm 3.6% YoY, và số lượng nhân viên cũng giảm đi 1.2% YoY. CIR giảm từ mức 33.6% về 31%.

Quan điểm đầu tư: Mặc dù LNTT Q1/20 của CTG chỉ giảm nhẹ, chúng tôi lo ngại về chất lượng tài sản của ngân hàng có thể xấu đi nhanh hơn so với kỳ vọng ban đầu. Đến cuối tháng 4/2020, ngân hàng thực hiện tái cấu trúc tổng cộng 32.9 nghìn tỷ đồng, tương đương 3.5% dư nợ cho vay cuối Q1/20. Điều này có thể dẫn tới mức gia tăng chi phí dự phòng. CTG cũng đưa ra các gói hỗ trợ mới cho khách hàng trước tác động của Covid-19 bắt đầu từ Q2. Chúng tôi sẽ điều chỉnh dự báo cho CTG để phản ánh tác động của Covid-19.

(Nguồn: SSI)
×
tvi logo