CTG: Cập nhật kết quả kinh doanh 6T2021

CTG: Cập nhật kết quả kinh doanh 6T2021

Lượt xem: 150
  •  

Vietinbank đã công bố KQKD sơ bộ 6T2021 với một số ý chính như sau:

• Tổng tín dụng tăng +4,8% YTD, vượt mức 1% YTD trong 6T2020.

• Tiền gửi khách hàng tăng 3,4% YTD với CASA cải thiện.

• Tổng tài sản tăng 8% YTD so với tăng trưởng đi ngang trong cùng kỳ năm ngoái.

• Lợi nhuận trước thuế (LNTT) Q2/2021 hợp nhất ước tính đạt 4,9 nghìn tỷ đồng theo ngân hàng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lũy kế 6T2021, LNTT đạt 13 nghìn tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

• Thu nhập ngoài lãi tích cực với tăng trưởng mạnh trên nhiều mảng dịch vụ thu phí bao gồm ngân hàng số (+48% YoY), lãi kinh doanh ngoại hối (+24% YoY), v.v.

• Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,38%, theo ban lãnh đạo, đây là mức tăng đáng kể so với 0,88% trong Q1/2021. Mức tăng này do một số khoản vay tái cơ cấu mới. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLC) là 110%, giảm từ 155% trong Q1/2021. Chủ tịch Vietinbank dự báo tỷ lệ nợ xấu có thể giảm còn 1%-1,2% (tối đa) đến cuối 2021 và tỷ lệ LLC sẽ hồi phục lên 180%.

CTG ước tính trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 29,1% trong giai đoạn 2017-2019 với ngày đăng ký cuối cùng là 8/7/2021. Sau đó, vốn điều lệ của CTG sẽ tăng lên 48,1 nghìn tỷ đồng – giúp ngân hàng đạt tiêu chuẩn Basel II (Thông tư 41).

Luận điểm đầu tư:

Ước tính hiện tại của chúng tôi về LNTT 2021 và 2022 của CTG là 21,6 nghìn tỷ đồng (+26,4% YoY) và 27,5 nghìn tỷ đồng (+27,3% YoY), tương ứng. Ở mức giá 52.700 đồng/cp, CTG đang giao dịch tại PB 2021 và 2022 là 2,02x và 1,74x. Chúng tôi đang xem xét lại dự phóng, khuyến nghị và giá mục tiêu.

Nguồn: SSI

×
tvi logo