CTG: Cập nhật Đại hội cổ đông

CTG: Cập nhật Đại hội cổ đông

Lượt xem: 642
  •  

Tóm tắt quan điểm đầu tư: Kết quả kinh doanh Q1/2021 ấn tượng, với lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 7-8 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 135%-169% so với cùng kỳ. Mặc dù ngân hàng đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận trước thuế năm 2021 khá thận trọng, chúng tôi cho rằng kết quả cuối cùng sẽ tốt hơn đáng kể với các biện pháp tích cực được triển khai. Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu CTG, với giá mục tiêu 1 năm là 46.400 đồng/cp, tương đương triển vọng tăng giá là 9,2%.

Vietinbank gần đây đã tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021, dưới đây là những điểm chính rút ra từ cuộc họp:

1. Kết quả kinh doanh năm 2020: CTG đã công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế hợp nhật đạt 17,1 nghìn tỷ đồng (+44,9% so với cùng kỳ). Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đáng chú ý, CTG đã xóa 13 nghìn tỷ đồng trái phiếu VAMC trong vòng 2 năm thay vì kế hoạch đặt ra là 5 năm. Quá trình số hóa cũng đạt được những bước tiến lớn, bao gồm nâng cấp ứng dụng bán lẻ Ipay Lifestyle 5.0, giúp số lượng khách hàng mở mới tăng +50% so với cùng kỳ lên 3 triệu khách. Ứng dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp eFast cũng thu hút được 73.000 khách.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Theo Chủ tịch HĐQT, CTG đặt kế hoạch vươn lên nhóm 30 ngân hàng hàng đầu tại Châu Á Thái Bình Dương vào năm 2025 và trong nhóm 20 ngân hàng hàng đầu vào năm 2030.

Kế hoạch trung hạn trong giai đoạn 2021-2023, tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt ít nhất 10%-12%/năm.

Năm 2021, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua như sau:

• Tăng trưởng tổng tài sản: 6%-10% so với cùng kỳ

• Tăng trưởng tín dụng: 7,5% so với cùng kỳ (sẽ được điều chỉnh theo chấp thuận của Ngân hàng trung ương)

• Tiền gửi khách hàng: 8%-10% so với cùng kỳ (được điều chỉnh theo tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ an toàn).

• Tỷ lệ nợ xấu: <1,5%.

• Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ đạt 16,8 nghìn tỷ đồng (+2,1% so với cùng kỳ). Kế hoạch này hiện thấp hơn đề xuất của chính ngân hàng khoảng 10%-20% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành các kế hoạch đã đề cập ở trên, CTG sẽ tập trung vào khu vực công (hải quan, cơ quan thuế…), ngành tài chính, FDI, bán lẻ… CTG sẽ là ngân hàng quốc doanh đầu tiên áp dụng eKYC.

Các biện pháp cải thiện tỷ lệ CASA bao gồm:

(i) Miễn phí Dịch vụ thanh toán cho khách hàng cá nhân;

(ii) Các khách hàng doanh nghiệp áp dụng eFast rộng rãi;

(iii) Kết nối với hệ thống ERP của các doanh nghiệp lớn (hiện tại có 50% trong số 300 khách hàng mục tiêu đã được kết nối);

(iv) Các gói sản phẩm cho doanh nghiệp FDI đối với giao dịch ngoại tệ và dịch vụ thu phí.

CTG sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh theo chính sách của Chính phủ.

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Nhà nước là 64,5%.

3. Chi trả cổ tức

Đại hội cổ đông đã phê duyệt 2 phương án chi trả cổ tức:

• Phương án 1: ngân hàng chưa chi trả cổ tức cổ phiếu cho giai đoạn 2017, 2018, 2019 trước khi chia cổ tức cho năm 2020. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt sẽ là 5% và tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu sẽ là 17,8%.

• Phương án 2: Cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2017, 2018 và 2019 đã được hoàn thành trước khi chi trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu sẽ là 5% và tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu sẽ là 12,7%.

4. Thù lao đối với ban lãnh đạo và trích quỹ khen thưởng phúc lợi

ĐHCĐ đã phê duyệt phương án thanh toán thù lao cho ban lãnh đạo và ban kiểm soát năm 2021 ở mức 0,31% lợi nhuận sau thuế năm 2021, tương đương mức đã được phê duyệt cho năm 2020. Trên thực tế, thù lao của ban lãnh đạo và ban kiểm soát chỉ ở mức 0,17% lợi nhuận sau thuế năm 2020 do các biện pháp cắt giảm chi phí được thực hiện trong năm, giảm lương của cán bộ quản lý bình quân -16,7%.

Quỹ khen thưởng phúc lợi được phân bổ 2,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 21% lợi nhuận sau thuế của ngân hàng mẹ (so với mức 12,5% của VCB và 23,7% của BID trong năm 2019).

5. Vietinbank Tower

Năm 2018, CTG đã đặt kế hoạch hoàn thành tái cơ cấu dự án Vietinbank Tower vào năm 2020. Phương án ưu tiên là bán dự án và CTG sẽ thuê lại 68 tầng làm trụ sở. Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến kế hoạch bị trì hoãn. Cuối năm 2020, CTG đã gia hạn dự án này đến Q2/2025. Vào Q1/2021, đã có 29 nhà đầu tư gửi thông báo quan tâm, trong đó 21 nhà đầu tư đã ký thỏa thuận bảo mật thông tin để tiếp cận thông tin của dự án. Hai nhà đầu tư đã đề xuất phương án tài chính, trong khi các nhà đâu tư khác đang tiến hành thẩm định.

6. Cập nhật kết quả kinh doanh Q1/2021

Trong Q1/2021, tài sản hợp nhất tăng +0,3% so với đầu năm nhờ tăng trưởng dư nợ tăng +0,2%. Tiền gửi tăng +0,3% so với đầu năm. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu tăng lên 150% từ 132% trong năm 2020. Như đã đề cập trước đó, lợi nhuận trước thuế Q1/2021 tăng khoảng 7-8 nghìn tỷ đồng (+135%-169% so với cùng kỳ), chưa bao gồm chi phí trả trước hợp đồng bán bảo hiểm độc quyền. Trong tháng 12/2020, CTG đã ký hợp đồng bancassurance độc quyền với Manulife trong 16 năm, và dự kiến doanh thu từ bancassurance sẽ được ghi nhận từ Q2/2021.

Nguồn: SSI

×
tvi logo