CTG: Cập nhật cuộc họp với chuyên viên phân tích

CTG: Cập nhật cuộc họp với chuyên viên phân tích

Lượt xem: 226
  •  

Chúng tôi duy trì ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 của CTG đạt 20,2 nghìn tỷ đồng (+18,4% so với cùng kỳ), với giả định tăng trưởng tín dụng, tiền gửi và tài sản lần lượt là 10,8%, 10,8% và 9,8% so với cùng kỳ.

Chúng tôi cũng duy trì giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu CTG là 46.400 đồng/cp. Tại mức giá 39.550 đồng/cp, CTG đang giao dịch với hệ số P/B 2021 là 1,5x, tương ứng triển vọng tăng giá là 17,3%. Chúng tôi cũng giả định CTG sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 5%/mệnh giá cho năm 2020 vào năm 2021, tương đương tỷ suất cổ tức là 1,3% - tổng mức sinh lợi là 18,6%. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTG.

Các điểm chính rút ra từ cuộc họp

Vào ngày 18/3, CTG đã tổ chức cuộc họp với chuyên viên phân tích và dưới đây là những điểm chính rút ra từ cuộc họp:

Cập nhật kết quả kinh doanh Q1/2021: Ngân hàng dự kiến tổng tài sản tăng 3% so với đầu năm, với tăng trưởng tín dụng tăng nhẹ. Lợi nhuận trước thuế trong Q1/2021 dự kiến đạt khoảng 7-8 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 135%-169% so với cùng kỳ, không bao gồm phí bảo hiểm trả trước. Tính tại thời điểm cuối năm 2020, số dự nợ gốc tái cấu trúc đạt 5 nghìn tỷ đồng (chiếm 0,5% tổng dư nợ). Tổng dư nợ của khách hàng được tái cấu trúc nợ lên tới 50 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,9% tổng dư nợ cho vay.

Kế hoạch năm 2021: Ban lãnh đạo CTG đặt kế hoạch tăng trưởng tiền gửi và tín dụng lần lượt khoảng 6%-12% và 8%-12% so với cùng kỳ. Số dư nợ xấu trong tổng dư nợ dự kiến dưới mức 2%. Đối với kế hoạch lợi nhuận trước thuế, ngân hàng đang chờ Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Chi trả cổ tức: Năm 2020, Ngân hàng dự kiến chi trả 5% cổ tức bằng tiền mặt và khoảng 7%-10% cổ tức bằng cổ phiếu. Ngoài ra, còn có 28,8% cổ tức bằng cổ phiếu cho giai đoạn 2017-2018. Tất cả các kế hoạch này đều cần được các cơ quan chính phủ có liên quan phê duyệt.

Kế hoạch hoạt động trung hạn 2021-2023: CTG đặt kế hoạch ROE đạt khoảng 16-18%, thu nhập ròng ngoài lãi trong tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 21- 23%, tăng trưởng lợi nhuận đạt khoảng 10-12% so với cùng kỳ, và tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2021-2023:

• Duy trì thị phần dẫn đầu trong mảng doanh nghiệp truyền thống, và mở rộng hoạt động ngân hàng bán lẻ.

• Trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu ở Việt Nam trong dài hạn.

• Tiếp tục quá trình chuyển đổi số bằng cách số hóa các kênh phân phối và hệ thống hoạt động, nhằm nâng cao năng lực phục vụ, trải nghiệm của khách hàng, chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa chi phí.

Nguồn: SSI

×
tvi logo