CTG: Báo cáo KQKD: Lãi suất cho vay giảm ảnh hưởng đến NII, nhưng lợi nhuận phù hợp dự báo

CTG: Báo cáo KQKD: Lãi suất cho vay giảm ảnh hưởng đến NII, nhưng lợi nhuận phù hợp dự báo

Lượt xem: 198
  •  

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) đã công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2021 với tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 39,3 nghìn tỷ đồng (+ 22,0% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 11,2 nghìn tỷ đồng (+34,2% YoY), lần lượt hoàn thành 76,2% và 71,1% dự báo 2021 của chúng tôi. Lợi nhuận tăng chủ yếu là do (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 24,1% YoY, (2) thu nhập phí thuần (NFI) tăng 17,9% YoY và (3) Thu nhập ròng khác tăng 68,1% YoY, bị ảnh hưởng một phần bởi ( 1) chi phí HĐKD (OPEX) tăng 9,6% YoY và (2) chi phí dự phòng tăng 22,2% YoY. Hiện tại, chúng tôi đang giả định rằng CTG sẽ bắt đầu ghi nhận phí ứng trước từ hợp đồng bancassurance độc quyền với Manulife vào quý 4/2021. Nếu loại trừ giả định phí ứng trước, LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng 2021 hoàn thành 75,2% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần thảo luận thêm với ngân hàng để có cái nhìn chi tiết hơn về (1) các khoản vay được cơ cấu lại tính đến quý 3/2021, (2) đánh giá của CTG về khả năng trả nợ của khách hàng và (3) bất kỳ khả năng hình thành nợ xấu nào trong các quý tương lai. Tại thời điểm này, chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo lợi nhuận cốt lõi năm 2021 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

NIM giảm mạnh so với quý trước (QoQ); tuy nhiên, mức tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm đã giúp NIM 9 tháng 2021 tăng YoY. CTG báo cáo NIM quý 3/2021 đạt 2,80% (-41 điểm cơ bản QoQ), chủ yếu là do lợi suất IEA giảm 42 điểm cơ bản QoQ, được bù đắp một phần bởi chi phí huy động (COF) giảm 1 điểm cơ bản QoQ. Mức độ giảm QoQ trong NIM quý 3/2021 của CTG không phải là mức giảm lớn nhất trong số các ngân hàng đã báo cáo KQKD quý 3 trong danh mục theo dõi của chúng tôi; tuy nhiên, với tư cách là một ngân hàng DNNN, CTG trước đây đã tung ra các gói hỗ trợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 kể từ đầu năm khi hi sinh 2 nghìn tỷ đồng thu nhập lãi trong 6 tháng đầu năm 2021.

NIM 9 tháng 2021 là 3,11% (+29 điểm cơ bản YoY) do COF giảm 104 điểm cơ bản YoY, cao hơn mức giảm 73 điểm cơ bản YoY của IEA. Chúng tôi chờ đợi thông tin chi tiết mức giảm thu nhập lãi của CTG trong quý 3/2021; tuy nhiên, với 857 tỷ đồng thu nhập lãi được công bố đã hy sinh trong giai đoạn từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8 so với kế hoạch 4 nghìn tỷ đồng thu nhập lãi của CTG đã hy sinh cho H2 2021, chúng tôi cho rằng NIM có thể tiếp tục giảm trong Q4 2021, điều này chứng minh dự báo NIM năm 2021F của chúng tôi là 2,99%.

Thu nhập ngoài lãi (NOII) 9 tháng 2021 duy trì mức tăng trưởng 2 chữ số. CTG báo cáo 9 tháng đầu năm 2021 NOII đạt 7,9 nghìn tỷ đồng (+ 14,4% YoY), chủ yếu được thúc đẩy bởi (1) NFI thuần tăng 17,9% YoY lên 3,8 nghìn tỷ đồng và (2) Thu nhập khác thuần tăng 68,1% YoY mà theo quan điểm của chúng tôi chủ yếu là do thu hồi từ các khoản nợ khó đòi đã xử lý dự phòng. Điều này bị ảnh hưởng một phần bởi (1) lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 10,5% YoY, (2) lãi từ chứng khoán kinh doanh giảm 35,9% YoY và (3) lãi từ chứng khoán đầu tư giảm 40,3% YoY. Chúng tôi tin rằng CTG đã không ghi nhận khoản phí trả trước từ hợp đồng bancassurance độc quyền với Manulife trong 9 tháng đầu năm 2021.

Chi phí dự phòng 9 tháng đầu năm 2021 tăng 22,2% YoY đạt 14 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 91,1% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng điều này chủ yếu đến từ chi phí dự phòng bổ sung theo TT03 do CTG đặt mục tiêu hạch toán tất cả các chi phí này vào năm 2021. Trong 4 năm qua, CTG có lịch sử ghi nhận chi phí dự phòng thấp hơn trong Q4. Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) được kiểm soát tốt trong 9 tháng đầu năm 2021 ở mức 28,9%. TOI tăng 22,0% YoY trong 9 tháng đầu năm 2021, cao hơn mức tăng 9,6% YoY của OPEX. Theo quan điểm của chúng tôi, chất lượng tài sản có sự suy giảm nhẹ QoQ.

Tỷ lệ nợ xấu quý 3 năm 2021 ở mức 1,67% (+32 điểm cơ bản QoQ và -20 điểm cơ bản YoY). Xu hướng tương tự cũng được chứng kiến ở các khoản nợ nhóm 2/tổng dư nợ trong quý 3/2021 (+6 điểm cơ bản QoQ và -13 điểm cơ bản YoY). Trong khi đó, lãi dự thu trên IEA trong quý 3/2021 tăng 7 điểm cơ bản YoY nhưng đi ngang QoQ. CTG ghi nhận 5,1 nghìn tỷ đồng xử lí nợ bằng dự phòng trong 9 tháng năm 2021 - tương đương với tỷ lệ xử lý nợ trên tổng dư nợ là 0,48% so với 9 tháng 2020 là 0,71%. Tỷ lệ bao phủ nợ LLR quý 3/2021 được báo cáo ở mức 119% (-10 điểm % QoQ và +34 điểm% YoY).

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo