CTD: Tìm kiếm động lực tăng trưởng

CTD: Tìm kiếm động lực tăng trưởng

Lượt xem: 217
  •  

Định giá và khuyến nghị

• Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu CTD với giá mục tiêu 94.700 đồng/cp, xác định dựa vào phương pháp chiết khấu dòng tiền tựdo (FFCF). Chúng tôi kỳvọngCoteccons vượt qua những thách thức vềtăng trưởng sau một năm có quá nhiều sựthay đổi lớn, dù hiện tại doanh nghiệp đang sởhữu một bảng cân đối lành mạnh với tỷ lệ Tiền /TTS là 23%, nhiều dư địa cho việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.

Dự phóng 2021

• Cho năm 2021: chúng tôi dựphóng giảm tốc độ tăng trưởng so với báo cáo ngày 21/08/2020 do lo ngại công ty sẽ gặp thách thức trong việc tìm kiếm nguồn lực tăng trưởng trong 2021, đặc biệt khi Ban lãnh đạo chủ chốt – những người gắn bó với công ty từnhững ngày đầu thành lập –đã từnhiệm. Chúng tôi dựphóng tốc độtăng trưởng doanh thu năm 2021 là 10%, biên lợi nhuận gộp là 5,0%, theo đó DT, LNST và EPS lần lượt là 16.057 tỷ đồng (+10% yoy), 549 tỷ đồng (+18% yoy) và 7.288 đồng/cp (+26% yoy).

Kết quả kinh doanh 2020

• 2020 đánh dấu cột mốc quan trọng của Coteccons (CTD): hàng loạt sựthay đổi tại các vịtrí lãnh đạo chủ chốt tại Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Tính đến thời điểm hiện tại, 5/5 thành viên Hội đồng quản trị của CTD đều là người nước ngoài.

• Kết quả kinh doanh năm 2020: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 14.596 tỷ đồng (-38,5% yoy) và 589 tỷ đồng (-33,9% yoy), tương ứng 91% và 98% so với Kế hoạch kinh doanh tại ĐHCĐ 2020. Đây là kết quả thấp nhất trong 5 năm vừa qua khi CTD trải qua những khó khăn trong cả nội tại (mâu thuẫn thượng tầng) và ngoại cảnh (dịch bệnh). Bên cạnh đó, chúng tôi lưu ý Công ty đã trích lập dựphòng khoản phải thu 125 tỷđồng trong Q4/2020, điều chưa từng xuất hiện trong 5 năm qua, theo đó, tỷlệCPQLDN/DT tăng lên 3,5% so với mức bình quân 5 năm là 2,0%.

Hiệu quả hoạt động

Dự phóng cho năm 2021 và định giá doanh nghiệp

Phương pháp chiết khấu dòng tiền

▪ Chúng tôi dự phóng DT, LNST và EPS lần lượt là 16.057 tỷ đồng (+10% yoy), 549 tỷ đồng (+18% yoy) và 7.288 đồng/cp (+26% yoy).

▪ Chúng tôi dự phóng biên lợi nhuận gộp năm 2021 ở mức thận trọng là 5%

Định giá theo độ nhạy từ các biến

Nguồn: Mirae Asset

×
tvi logo