CTD: KQKD quý 4 thấp

CTD: KQKD quý 4 thấp

Lượt xem: 331
  •  
  • CTCP Xây dựng Cotecons (CTD) đã công bố KQKD quý 4/2019 với doanh thu thuần giảm 5% YoY (7,5 nghìn tỷ đồng) và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 27% YoY (233 tỷ đồng). Các KQKD này tiếp tục đến từ lượng hợp đồng ký mới thấp và biên LN gộp giảm so với các năm trước. Như chúng tôi kỳ vọng, biên LN gộp của công ty tiếp tục cải thiện theo quý đạt 4,5% trong quý 4/2019 so với 4,1% trong quý 3/2019 và mức thấp kỷ lục 3,2% trong quý 2/2019.
  • Tính chung cả năm 2019, doanh thu thuần của CTD giảm 17% YoY đạt 23,7 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 53% YoY đạt 711 tỷ đồng. Khi các kết quả này phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể trong dự báo hiện tại cho CTD trong năm 2020 như thể hiện trong báo cáo cập nhật của chúng tôi, CTD [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG -3,7%] - Triển vọng tăng trưởng backlog và lợi nhuận chưa rõ ràng ngày 22/11/2019.
KQKD 2019 của CTD​
(Nguồn: VCSC)
×
tvi logo