CRE: Chuyển mình để tăng tốc

CRE: Chuyển mình để tăng tốc

Lượt xem: 139
  •  

Định giá và khuyến nghị

Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền để định giá CRE. Với suất chiết khấu WACC là 14,23% và Re là 16,63%, giá mục tiêu của CRE ở mức 55.300 đồng/cp, cao hơn 43,8% so với giá đóng cửa ngày 16/12/2021. Chúng tôi khuyến nghị Mua với CRE.

Luận điểm đầu tư

Là doanh nghiệp trung tâm trong Cen Group

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land (CRE) có vị trí trung tâm của tập đoàn. Hiện nay CRE có hơn 1,5 triệu khách hàng thân thiết, là một trong số các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản với thị phần số 1 thị trường phía Bắc. Tính chung cả nước CRE xếp vị trí thứ 2 sau Tập đoàn Đất Xanh.

Kết quả kinh doanh 9T2021 xuất hiện sự chuyển mình

Lũy kế 9T2021 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 4.667 tỷ đồng, tăng 3,5 lần CK, hoàn thành 93% kế hoạch năm 2021, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) đạt 328,43 tỷ đồng, tăng 62% CK.

So sánh với giai đoạn trước, doanh thu và lãi gộp của CRE trong 9T2021 đã có sự bứt phá mạnh mẽ đến từ đóng góp của hoạt động đầu tư dự án. Hoạt động này đã trở thành nguồn lợi nhuận chính cho CRE khi đóng góp đến 75% doanh thu và 63% lãi gộp trong 9T2021.

Mảng đầu tư dự án bất động sản trở thành động lực tăng trưởng dài hạn

Tổng doanh thu ghi nhận từ các hợp đồng đầu tư giai đoạn 2019 – 2021 đạt gần 4.800 tỷ đồng với mức lãi gộp bình quân 12%. Vị trí các dự án không tập trung mà phân tán ở hầu hết các khu vực sôi động của thị trường bất động sản trong giai đoạn gần đây như Hà Nội, Bắc Ninh, Hạ Long, Thanh Hóa và Bình Dương.

Cơ cấu cổ đông của CRE hiện có 68% là các cổ đông tổ chức với tiềm lực tài chính tốt, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng nguồn vốn đầu tư khi thị trường thuận lợi.

Hoạt động đầu tư được phát triển theo hai hình thức: 1) mua sỉ bán lẻ (buy out), 2) hợp tác đầu tư dự án (co-invest). Với phương thức này, hoạt động kinh doanh của CRE có sự linh hoạt hơn so với các doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn trên thị trường, Cụ thể, CRE có tốc độ luân chuyển hàng tồn kho vượt trội (hình 8), chúng tôi đánh giá đây là yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Bứt phá từ 2021 dựa trên nội lực và nguồn vốn mới. Từ 2021 – 2026, CRE đặt mục tiêu thử thách vơi mức tăng trưởng doanh thu bình quân 36,22%/năm.

Một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bất động sản hàng đầu

CRE có lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là Môi giới Bất động sản, tuy nhiên khác với hoạt động môi giới bất động sản đơn thuần từ nhiều năm nay CRE đã trở thành một doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ bất động sản.

Ngoài hoạt động môi giới, triển khai phân phối dự án cho các nhà đầu tư, CRE còn tham gia tư vấn cho các nhà phát triển bất động sản thay đổi cơ cấu sản phẩm (định vị sản phẩm, quy hoạch tổng thể, diện tích, giá bán…). Với chiến lược kinh doanh trên CRE đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực môi giới bất động sản với doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng mỗi năm từ mảng dịch vụ này.

CRE đang nắm giữ thị phần môi giới lớn nhất khu vực phía Bắc với hơn 42%, trong khi đó tính chung cả nước, CRE xếp vị trí thứ 2 sau Tập đoàn Đất Xanh (hình 3 và 4).

Nguồn: MIRAE

×
tvi logo