Cổ tức và hình thức trả cổ tức

Cổ tức và hình thức trả cổ tức

Lượt xem: 472
  •  

Mục đích, ý nghĩa
Mục đích cơ bản của bất kỳ công việc kinh doanh nào là tạo ra lợi nhuận cho những chủ sở hữu của nó, và cổ tức là cách thức quan trọng nhất để việc kinh doanh thực hiện được nhiệm vụ này. Khi công việc kinh doanh của công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận được tái đầu tư vào việc kinh doanh và lập các quỹ dự phòng, gọi là lợi nhuận giữ lại, phần lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông, gọi là cổ tức. Việc thanh toán cổ tức làm giảm lượng tiền lưu thông đối với công việc kinh doanh, nhưng việc chia lời cho các chủ sở hữu, sau tất cả mọi điều, là mục đích chính của kinh doanh. Một số công ty trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt, trong trường hợp này các cổ đông nhận được các cổ phiếu phát hành bổ sung thay vì nhận tiền mặt.

Công ty có thể lựa chọn một trong hai phương án: giữ lại toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư vào các hoạt động trong tương lai với hi vọng có thể tạo ra được nhiều lợi nhuận hơn và giá cổ phiếu trong tương lai sẽ được thị trường đánh giá cao hơn. Hoặc là công ty sẽ phân phối một tỷ lệ lợi nhuận nhất định cho các cổ đông dưới dạng cổ tức. (Các nhà quản trị cũng có thể chọn việc mua lại cổ phần của chính mình như một hình thức phân phối lợi ích cho các cổ đông).

Các hình thức trả cổ tức

1. Trả bằng tiền mặt
Với những NĐT đang nắm giữ cổ phiếu và những người đang có dự định mua cổ phiếu, có thể căn cứ vào số cổ tức (tiền mặt) được trả để tính lợi suất hiện thời bằng cách lấy khoản này chia cho thị giá cổ phiếu. Chỉ tiêu này được coi là một trong những tiêu chí chọn cổ phiếu. Nó là một tham số tương đối (tính bằng %) giúp nhà đầu tư thực hiện các so sánh tương đối, dự liệu được mức thu nhập bọc lót... để ra quyết định đầu tư.

Ví dụ, cổ phiếu BVS có cổ tức được trả đợt 2 năm 2007 là 1.000 đồng và nếu thị giá đang là 160.000 đồng thì lợi suất hiện thời của cổ phiếu này là 0,63%/năm, chứ không phải "10%" trên mệnh giá. Đối với nhà đầu tư thiên về thu nhập thì lợi suất hiện thời 0,63% có thể là quá nhỏ.

Khi một công ty niêm yết công bố trả cổ tức, tỷ lệ phần trăm (%) thường đi kèm với con số tuyệt đối để tránh hiểu nhầm.

2. Trả bằng cổ phiếu
Khi công ty có nhu cầu giữ lại lợi nhuận để đầu tư phát triển, họ có thể sử dụng cổ phiếu được phép phát hành hay cổ phiếu quỹ (nếu có) để trả cổ tức. Khoản cổ tức cho mỗi cổ phiếu theo cách trả này là phần cổ phần thay cho khoản tiền.
Một số DN còn trả cổ tức bằng một công cụ nợ, được gọi là cổ tức nghĩa vụ (cổ tức nợ); bằng tài sản, giấy khất nợ với cam kết khoản tiền sẽ được trả vào một ngày nào đó trong tương lai.

Dù trả bằng hình thức nào thì cổ tức cũng chỉ được trả trong phạm vi lợi nhuận, mà cụ thể là nguồn lợi nhuận giữ lại. Mặc dù, công ty đều có "kế hoạch lợi nhuận hàng năm", nhưng nếu trong năm đó, DN gặp khó khăn, công ty sẽ không trả cổ tức.

Đối với những DN đã hoạt động ổn định, trả bằng cổ tức tiền mặt thường được NĐT ưa thích hơn, đơn giản vì đó là tiền thật, thu nhập thật, là minh chứng cho tình hình tài chính DN được điều hòa tốt. Hơn nữa, nếu DN đã bị "khó" tiền mặt mà lại thêm "nghĩa vụ" (thêm cổ phần lưu hành) thì có thể là gánh nặng. Vậy nên, việc trả cổ tức bằng cổ phần thường chỉ được các công ty mới, đang tăng trưởng mạnh, hoặc có kế hoạch phát triển và lạc quan về hiệu quả hoạt động, áp dụng. Cũng cần biết, ở Việt Nam, việc trả cổ tức thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông và được trả mỗi năm một hoặc hai lần.

Các lý do không chi trả
Các công ty có thể không chi trả cổ tức trong một số trường hợp vì một số lý do sau: Hội đồng Quản trị công ty cũng như đại hội cổ đông tin rằng công ty sẽ có ưu thế trong việc nắm bắt cơ hội nhờ có nhiều vốn hơn và việc tái đầu tư cuối cùng sẽ đem lại lợi nhuận cho các cổ đông hơn là việc thanh toán cổ tức tại thời điểm hiện tại. Lý do này đôi khi là quyết định đúng đắn nhưng đôi khi cũng là sai lầm, và những người chống lại điều này (chẳng hạn như Benjamin Graham và David Dodd, những người phản đối thông lệ này trong tham chiếu tới Phân tích chứng khoán cổ điển năm 1934) thông thường lưu ý rằng trong nhiều trường hợp thì Hội đồng Quản trị hiện hành của công ty đã ép buộc các chủ sở hữu trong việc đầu tư tiền của họ (lợi nhuận từ kinh doanh).

Khi cổ tức được chi trả, các cổ đông tại nhiều quốc gia (trong đó có Hoa Kỳ) phải thanh toán thuế kép từ các cổ tức này: công ty đã phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước khi công ty có lợi nhuận, và sau khi cổ tức được thanh toán thì các cổ đông lại phải chi trả thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước một lần nữa trên số tiền cổ tức mà họ nhận được. Điều này thường được tránh bằng cách điều chỉnh phần lợi nhuận giữ lại hay bằng việc mua lại cổ phiếu của công ty, bằng cách này các cổ đông không phải nộp thuế do Nhà nước không đánh thuế những giao dịch như vậy.

Cổ phiếu được chia cổ tức (còn gọi là cổ phiếu thu nhập) giống và khác với trái phiếu như thế nào
Khi sở hữu các loại cổ phiếu được chia cổ tức, bạn cũng sẽ muốn xem xét khả năng thay đổi cổ tức và giá cổ phiếu cũng như so sánh với những cổ phiếu tăng trưởng mà không được hưởng cổ tức.

Một công ty đại chúng thường phải đối mặt với nhiều phản ứng khác nhau của thị trường nếu như nó không tiếp tục duy trì hoặc thực hiện cắt giảm cổ tức. Chừng nào nhà đầu tư còn nắm giữ cổ phiếu thu nhập thì chừng ấy nhà đầu tư còn chắc chắn về mức thu nhập dựa trên các giá trị cơ bản của cổ phiếu. Do vậy, thông thường nhà đầu tư cũng xem xét cổ tức của các cổ phần thu nhập giống như cách họ xem xét tiền lãi trái phiếu mà họ nhận được từ các loại trái phiếu.

Do vậy, cổ phiếu thu nhập được xem tương tự như trái phiếu, cổ phiếu chi trả cổ tức có khuynh hướng thể hiện đặc trưng mức giá hấp dẫn ở mức vừa phải so với cổ phiếu tăng trưởng. Cổ phiếu trả cổ tức, cũng mang lại thu nhập ổn định tương tự như trái phiếu, mặt khác nó còn cung cấp cho nhà đầu tư một cơ hội sinh lời tiềm năng từ chênh lệch giá (lãi vốn) nếu công ty làm ăn tốt, được thị trường đánh giá cao.

Nhà đầu tư nên tìm kiếm những cổ phiếu thị trường có tiềm năng tăng trưởng, kết hợp với một chính sách cổ tức ổn định. Một danh mục đầu tư với các cổ phiếu được trả cổ tức được xem là có giá ít biến động hơn so với danh mục đầu tư các cổ phiếu tăng trưởng.


TVI chúc nhà đầu tư thành công !

×
tvi logo