Cơ chế giao dịch – Phương thức khớp lệnh – Các loại lệnh

Cơ chế giao dịch – Phương thức khớp lệnh – Các loại lệnh

Lượt xem: 950
  •  

Thời gian giao dịch bắt đầu từ mấy giờ? Khối lượng và Bước giá nhỏ nhất cho mỗi lần đặt lệnh là bao nhiêu?

Tổng hợp cơ chế giao dịch:

Phương thức khớp lệnh:

  • Khớp lệnh định kỳ: so khớp các lệnh mua và bán chứng khoán tại thời điểm kết thúc phiên mở cửa (9h15) và đóng cửa (14h45)
  • Khớp lệnh liên tục: so khớp ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch

Các loại lệnh:

×
tvi logo