CII: Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ nhờ thu nhập tài chính

CII: Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ nhờ thu nhập tài chính

Lượt xem: 287
  •  
  • CTCP Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) đã công bố KQKD quý 4/2019, KQKD quý 4/2019 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi thu nhập tài chính bất thường 585 tỷ đồng. Doanh thu quý 4 giảm 27% YoY đạt 348 tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 9,8 lần YoY đạt 266 tỷ đồng.
  • Doanh thu 2019 của CII đã giảm 32% YoY đạt 1,8 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh 6,6 lần đạt 720 tỷ đồng. Sự chênh lệch giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm 2019 chủ yếu do mức tăng mạnh của thu nhập tài chính bất thường và lãi ròng khác từ chuyển nhượng cổ phần tại các dự án BĐS ước đạt khoản 1,6 nghìn tỷ đồng.
  • Mức giảm trong doanh thu 2019 của CII chủ yếu được dẫn dắt bởi sự sụt giảm 66% YoY trong doanh thu BĐS do thời gian ghi nhận bàn giao dự án dự án. Mức giảm này phần nào được bù đắp bởi tăng trưởng 23% YoY trong doanh thu thu phí giao thông sau khi hợp nhất dự án BOT mới – Cổ Chiên trong quý 1/2019.
  • LNST sau lợi ích CĐTS vượt 34% dự báo của chúng tôi, chủ yếu do thu nhập tài chính cao hơn dự kiến từ việc CII bán cổ phần tài các dự án. Diễn biến này đã phần nào bị ảnh hưởng bởi doanh thu thấp hơn kỳ vọng từ bán giao dự án BĐS của công ty của CII – CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HSX: NBB).
  • Việc chuyển nhượng thành công cổ phần của CII tại các dự án BĐS lớn trong năm 2019 cho thấy tiến độ tích cực trong khung thời gian thực hiện dự án. Ngoài ra, khi thời gian bàn giao các dự án của NBB đã được gia hạn, chúng tôi có khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận cho những năm tiếp theo, dù cần đánh giá chi tiết hơn.
  • Là công ty phát triển hạ tầng tư nhân lớn nhất Việt Nam, CII là cơ hội đầu tư vào quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa của Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng CII sẽ được hưởng lợi từ dòng tiền ổn định từ các dự án BOT trong khi có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận từ các dự án đầu tư BĐS.
Doanh thu từ các dự án BĐS của NBB thấp hơn dự báo của chúng tôi khi doanh thu từ mảng BĐS trong năm 2019 chỉ hoàn thành 30% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng mức chênh lệch này đến từ việc trì hoãn ghi nhận doanh thu từ dự án NBB Garden II tại TP.HCM (chiếm 55% giả định doanh thu từ mảng BĐS của chúng tôi cho CII trong năm 2019) và tốc độ bàn giao tại dự án Sơn Tịnh - Quảng Ngãi chậm hơn dự kiến.
Khoản thu nhập tài chính bất thường thúc đẩy lợi nhuận khi CII ghi nhận khoản lãi tài chính 1,3 nghìn tỷ đồng từ việc chuyển nhượng cổ phần tại các dự án/công ty con trong năm 2019. Tính riêng quý 4/2019, CII ghi nhận thu nhập tài chính khoảng 585 tỷ đồng, chúng tôi cho rằng khoản thu nhập này đến từ việc hoàn thành thương vụ BĐS có giá trị cao đã được công bố vào đầu tháng 12/2019, hợp tác cùng CTCP City Garden nhằm đầu tư dự án Riverpark (giai đoạn 1) tại Quận 2, TP.HCM.
Chi phí tài chính tăng sau khi mua lại trái phiếu. Trong quý 4/2019, CII ghi nhận khoản chi phí tài chính ~146 tỷ đồng đến từ việc mua lại trái phiếu (107 triệu đồng) và đánh giá lại tỷ giá liên quan đến mua lại trái phiếu (39 triệu đồng). Khoản chi phí này đạt 242 tỷ đồng trong năm 2019, phần nào tăng tổng chi phí tài chính 67% YoY trong khi chi phí lãi vay (bao gồm phí đảm bảo và phát hành trái phiếu) tăng 18% YoY với cán cân nợ gộp tăng ~23% YoY tại thời điểm cuối năm 2019. Chúng tôi lưu ý rằng trong quý 4/2019, CII đã mua lại 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi phát hành trong tháng 1/2017 cho quỹ Rhinos Convertible Bond Private Fund.
(Nguồn: VCSC)
×
tvi logo