CII: Báo cáo KQKD: Ghi nhận lỗ trong quý 4 do chi phí lãi vay cao

CII: Báo cáo KQKD: Ghi nhận lỗ trong quý 4 do chi phí lãi vay cao

Lượt xem: 154
  •  

• CII công bố KQKD quý 4/2021 với doanh thu thuần giảm 73% YoY còn 644 tỷ đồng và lỗ 375 tỷ đồng so với khoản lỗ 31 tỷ đồng trong quý 4/2020.

• Những kết quả thấp này trong quý 4/2021 chủ yếu do ghi nhận bàn giao bất động sản kém và chi phí lãi vay cao trong quý.

• Trong năm 2021, doanh thu thuần của CII giảm 47% còn 2,9 nghìn tỷ đồng; ngoài ra, công ty báo lỗ 341 tỷ đồng.

• Doanh thu thuần của CII giảm mạnh YoY trong năm 2021 chủ yếu do doanh thu BĐS giảm 67% YoY, được bù đắp một phần bởi doanh thu thu phí tăng 29% YoY.

• Trong năm 2021, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (EBIT) của CII đạt 239 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính ròng là 368 tỷ đồng, chủ yếu là do vị thế đòn bẩy cao của công ty.

• Doanh thu năm 2021 của CII chỉ hoàn thành 77% dự báo cả năm của chúng tôi, mà chúng tôi chủ yếu cho rằng là do (1) doanh thu BĐS thấp hơn dự kiến từ dự án BĐS Sơn Tịnh tại Quảng Ngãi và dự án 152 Điện Biện Phủ tại TP. HCM, bên cạnh (2) doanh thu xây dựng thấp hơn dự kiến.

• Trong khi đó, CII báo lỗ 341 tỷ đồng trong năm 2021 so với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của chúng tôi là 47 tỷ đồng. Do đó, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm đối với các dự báo của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo