CEO: Tín hiệu mua vào tích cực

CEO: Tín hiệu mua vào tích cực

Lượt xem: 171
  •  

NHẬN ĐỊNH

Diễn biến giao dịch cổ phiếu CEO trong phiên giao dịch 01.04.2022 ghi nhận diễn biến giao dịch tích cực khi tăng lên 66,900 đồng tương đương với mức tăng 4.53% trong bối cảnh chỉ báo Stochastic ghi nhận tín hiệu mua vào tích cực trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, chỉ báo định hướng cũng cho thấy kịch bản điều chỉnh và tích lũy của cổ phiếu CEO kéo dài từ 10/01/2022 có khả năng cao chuẩn bị kết thúc, tiến tới bước vào nhịp tăng giá mới.

Ngoài ra, xu hướng tăng giá trung hạn của cổ phiếu CEO cần nhiều nỗ lực hơn để trở nên tích cực trở lại trong khi xu hướng tăng giá dài hạn duy trì ổn định và khả quan với đường EMA 200 ngày đi lên tích cực.

KỊCH BẢN TĂNG GIÁ CỦA CEO:

Nhà đầu tư có thể tham khảo kịch bản tăng giá dự kiến của cổ phiếu CEO:

Vùng giá mua tích lũy: 64,000 – 68,000 đồng;

Ngưỡng giá chốt lời mục tiêu 1: 77,600 đồng;

% Lợi nhuận dự kiến: 14.1% – 21.3%;

Ngưỡng giá chốt lời mục tiêu 2: 85,000 đồng;

% Lợi nhuận dự kiến: 25.0% – 32.8%;

Ngưỡng cắt lỗ: Giá đóng cửa dưới ngưỡng 61,500 đồng;

Thời gian nắm giữ: 1.5 – 2 tháng;

Nguồn: CTS

×
tvi logo