Cập nhật Thông tư 11 của NHNN về phân loại nợ và trích lập dự phòng tại các ngân hàng

Cập nhật Thông tư 11 của NHNN về phân loại nợ và trích lập dự phòng tại các ngân hàng

Lượt xem: 449
  •  

Gần đây, NHNN đã ban hành Thông tư 11/2021/TT-NHNN (Thông tư) về phân loại nợ và trích lập dự phòng, Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2021. Tần suất phân loại nợ và trích lập dự phòng được tăng từ “tối thiểu hàng quý” lên “tối thiểu hàng tháng”, điều này cho phép ngân hàng xử lý sự suy giảm chất lượng tín dụng tích cực hơn và sớm hơn. Hầu hết các ngân hàng mà chúng tôi nghiên cứu dường như đã phân loại dư nợ và trích lập dự phòng theo tháng.

Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, Thông tư này đóng vai trò là một văn bản để đảm bảo cho cả ngành áp dụng các tiêu chuẩn giống nhau. Do đó, chúng tôi cho rằng Thông tư này sẽ không dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong việc quản lý rủi ro ngân hàng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Thông tư 11 không áp dụng đối với các ngân hàng được giám sát đặc biệt. Chúng tôi nhận thấy có một ngoại lệ đối với việc phân loại nợ/tiền gửi được sử dụng để hỗ trợ các ngân hàng cụ thể trong tình trạng giám sát đặc biệt. Những ngoại lệ này cũng có thể áp dụng cho các ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ các ngân hàng đang chịu sự giám sát đặc biệt, có khả năng tạo điều kiện để xử lý các ngân hàng “0 đồng”.

Nhìn chung, Thông tư này đưa ra khung pháp lý chặt chẽ hơn để phân loại nợ và trích lập dự phòng.

Những thay đổi chi tiết trong Thông tư 11 so với Thông tư 02 và 09 cụ thể như sau:

Nguồn: SSI

×
tvi logo