Cập nhật Ngành Phân bón - Sản lượng sản xuất tháng 3

Cập nhật Ngành Phân bón - Sản lượng sản xuất tháng 3

Lượt xem: 275
  •  

Giá xuất khẩu vẫn neo ở mức cao

- So với tháng 2, sản xuất phân bón trong nước tháng 3 đạt 597,800 tấn (+10% t/t và +2% n/n).

- Trong đó, lượng NPK sản xuất đạt 261,000 tấn, giảm 2% so với tháng trước nhưng xấp xỉ sản lượng cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng ure là 202,000 tấn (+10% t/t và +2% n/n), trong khi phân lân đạt mức tăng trưởng ấn tượng với 92,800 tấn (+40% t/t và +24% n/n). Sản lượng DAP là 42,000 tấn, tăng 68% t/t nhưng giảm 22% n/n.

- Theo số liệu từ Bộ Công Thương, sản lượng phân bón xuất khẩu chỉ đạt mức khiêm tốn tại 90,000 tấn, mặc dù tăng 80% so với tháng trước nhưng giảm 30% n/n. Giá xuất khẩu ước tính đạt USD544/tấn (+5% t/t và +76% n/n), thúc đẩy giá trị xuất khẩu đạt 49 triệu USD (+88% t/t và +23% n/n).

- Nhập khẩu phân bón trong tháng 3 tăng 19% t/t nhưng giảm 16% n/n và đạt 320,000 tấn. Trung bình đơn giá nhập khẩu là USD400/tấn (-18% t/t và +43% n/n), dẫn đến tổng giá trị nhập khẩu đạt 128 triệu USD (-2% t/t và +20% n/n).

Giá phân bón trong nước tăng nhẹ so với tháng trước

- Trong tháng 3, chúng tôi ước tính giá ure/Kali/NPK được bán trên thị trường vào mức trung bình khoảng VND17,500/16,500/16,000/kg, tăng 5%/10%/5% t/t và 84%/90%/62% n/n. Giá phân DAP nhập lập đỉnh tại VND26,000/kg (+16% t/t và +132% n/n). Giá ure và DAP trên thế giới tăng trưởng mạnh mẽ

- Theo dữ liệu từ Bloomberg, trong tháng 3, giá ure/DAP bán buôn tại thị trường Mỹ đạt đỉnh tại USD930/USD1030/tấn, tăng 32%/11% t/t và 130%/76% n/n, trong khi giá NPK Biển Đen được bán tại mức USD600/tấn, bằng mức giá tại tháng 2.

Giá Kali Israel tăng nhẹ 2% t/t nhưng tăng đến 162% so với cùng kỳ năm trước và đạt USD535/tấn.

Giá gas đầu vào trong sản xuất ure tăng phi mã

- Theo ước tính của chúng tôi, giá khí đầu vào đối với các công ty sản xuất ure trung bình trong tháng 3 đạt USD338/tấn (+22% t/t, +59% n/n). Từ ngày 1/4 đến 6/4, giá gas chúng tôi ghi nhận đạt trung bình ở mức USD367/tấn, tăng 9% so với tháng 3.

Nguồn: KIS

×
tvi logo