Cập nhật ngành Ngân hàng: Tăng trưởng đột biến trong Q1/2021

Cập nhật ngành Ngân hàng: Tăng trưởng đột biến trong Q1/2021

Lượt xem: 178
  •  

Chúng tôi kỳ vọng ngành ngân hàng tiếp tục tăng trưởng vượt trội so với các ngành khác trong Q1/2021, nhờ tỷ suất lợi nhuận tương đối hấp dẫn và triển vọng tín dụng được cải thiện khi hầu hết các ngân hàng đã đẩy nhanh xóa nợ xấu và tăng cường trích lập dự phòng bao nợ xấu trong Q4/2020. Tại ngày 31/12/2020, LLCR trung bình đạt mức cao nhất trong ba năm qua. Với các ngân hàng chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế sẽ tăng khoảng 55% -65% so với cùng kỳ. Các ngân hàng thương mại quốc doanh có khả năng sẽ đạt được mức tăng trưởng ngoạn mục hơn nữa, tăng khoảng 75% -85% so với cùng kỳ khi các ngân hàng này đã tăng cường trích lập dự phòng để giải quyết các tài sản có vấn đề. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại cổ phần dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 45% -55% so với cùng kỳ.

Một số ước tính chi tiết của chúng tôi như sau:

• Tăng trưởng tín dụng đạt 15% so với cùng kỳ. Chúng tôi ước tính tăng trưởng tín dụng bình quân so với đầu năm của 10 ngân hàng thuộc phạm vi nghiên cứu sẽ đạt mức tương đương Q1/2020 là +1,5%-1,6% so với đầu năm hay +15% so với cùng kỳ, ngoại trừ MBB và VIB – hai ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng tốt trong hai tháng đầu năm 2021.

• NIM cải thiện. NIM ước tính ổn định so với Q4/2020, tăng 15 bps so với Q1/2020.

• Thu nhập phí ở mức thấp ở hầu hết các ngân hàng trong Q1/2020, ngoại trừ TCB, BID và VIB.

• Áp lực trích lập dự phòng thấp so với Q1/2020, ví dụ ở VCB, MBB và CTG.

Chúng tôi tin rằng Q1/2021 sẽ là đỉnh cao của tăng trưởng so với cùng kỳ trong năm 2021, vì các ngân hàng đã ghi nhận nhiều thu nhập bất thường (kinh doanh ngoại hối, kinh doanh trái phiếu….) trong 9 tháng cuối năm 2020. Cả năm 2021, lợi nhuận trước thuế ước tính sẽ đạt mức tăng trưởng ấn tượng là +24% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng +15% so với cùng kỳ và chi phí tín dụng giảm (-22 bps). Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng ngành ngân hàng.

Nguồn: SSI

×
tvi logo