Cập nhật Ngành Điện: Sản lượng của nhóm thuỷ điện miền Nam tăng trưởng mạnh mẽ

Cập nhật Ngành Điện: Sản lượng của nhóm thuỷ điện miền Nam tăng trưởng mạnh mẽ

Lượt xem: 136
  •  

Trong bối cảnh giá than và giá khí tăng mạnh, các công ty thủy điện sẽ có lợi thế do giá huy động thấp hơn hẳn điện than và điện khí. Tuy nhiên, sản lượng của thủy điện không ổn định và phụ thuộc vào tình hình thủy văn ở từng khu vực. SJD và TMP là hai trong những công ty thủy điện ở khu vực phía Nam có điều kiện thủy văn thuận lợi, vì vậy có thể tăng mạnh sản lượng trong nửa cuối 2021 và có triển vọng lợi nhuận tích cực.

SJD: Với giá đóng cửa ngày 14/10/2021, SJD đang giao dịch với mức P/E và EV/EBITDA 2021 là 10x và 6,5x so với bình quân nhóm thuỷ điện lần lượt là 14x và 8x tương ứng. Với ước tính mức tăng trưởng tích cực của sản lượng (+33,6%) và lợi nhuận (+32%) ở 6 tháng cuối năm 2021, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu SJD với giá mục tiêu 23.400 đồng/cp với tổng mức sinh lời khoảng 25% (bao gồm tỷ suất cổ tức 6,6%).

TMP: Với mức giá đóng cửa ngày 14/10/2020, TMP đang giao dịch với mức P/E và EV/EBITDA 2021 là 11,7x và 7,3x so với bình quân nhóm thuỷ điện lần lượt là 14x và 8x tương ứng. Với ước tính mức sản lượng tăng 28% và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế khả quan (+56%) trong 6 tháng cuối năm 2021, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu TMP với giá mục tiêu là 53.600 đồng/cp (+17%).

Rủi ro: Diễn biến thuỷ văn bất thường có thể ảnh hưởng sản lượng điện và lợi nhuận.

CTCP Thủy điện Cần Đơn (SJD: HOSE): Sản lượng điện Q3/2021 tăng trưởng 41,7% so với cùng kỳ

• Trong Q2/2021 vừa qua, sản lượng của SJD đạt 79,6 triệu kWh và tăng 22,8% so với cùng kỳ. Nhờ vậy, doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong Q2/2021 lần lượt đạt mức tăng trưởng 18,9% và 33% YoY.

• Sản lượng điện Q3/2021 của SJD đã đạt 154,6 triệu kWh và tăng 41,7% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này của SJD trong Q3/2021 tốt hơn nhiều so với mặt bằng chung của nhóm thuỷ điện (-10% YoY) và sản lượng điện trên toàn quốc (-4% YoY). Vì vậy tăng trưởng lợi nhuận sau thuế Q3/2021 kỳ vọng có thể đạt hơn mức 33% so với cùng kỳ.

• Kế hoạch sản lượng Q4/2021 đặt ở mức 124,5 triệu kWh và tương ứng tăng 31,2% so với cùng kỳ. Theo trao đổi với công ty và theo diễn biến thuỷ văn khá thuận lợi ở khu vực phía Nam nên mức sản lượng kế hoạch Q4/2021 có thể kỳ vọng đạt được. Nếu thận trọng giả định công ty có thể hoàn thành 95% kế hoạch Q4/2021 thì sản lượng ước tính có thể đạt 117,8 triệu kWh (+24,2% YoY).

• Tính chung sản lượng điện trong 6 tháng cuối năm 2021 ước đạt 272 triệu kWh và tăng 33,6% so với cùng kỳ (tốt hơn nhiều với mức +5,6% so với cùng kỳ ở 6 tháng đầu năm 2021). Lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2021 nhờ vậy được dự báo tăng trưởng 32% YoY so với 22% YoY ở 6 tháng đầu năm 2021.

• Như vậy, sản lượng điện cả năm 2021 ước đạt khoảng 400 triệu kWh (+24% YoY) và lợi nhuận sau thuế năm 2021 ước tính là 136 tỷ đồng (+34,3% YoY).

CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP: HOSE): Ước tính lợi nhuận Q3/2021 tăng trưởng mạnh mẽ

• Sản lượng của TMP trong Q3/2021 ước tính đạt mức 195 triệu kWh (+10,3% so với cùng kỳ) và mức tăng trưởng này cũng tốt hơn nhiều so với mức giảm 10% của nhóm thuỷ điện trên toàn quốc. Có sự khác biệt như vậy là do thuỷ văn ở phía Nam trong Q3 vừa qua khá thuận lợi hơn so với miền Bắc & Trung; qua đó giúp cải thiện mực nước & dung tích hữu ích ở các hồ thuỷ điện phía Nam nói chung & hồ Thác Mơ nói riêng. Cụ thể, mực nước hồ Thác Mơ trong Q3/2021 cao hơn ~9m so với cùng kỳ và dung tích tại hồ cũng tăng gần 2 lần so với cùng kỳ 2020. Và trong 13 ngày đầu tháng 10 cho thấy mực nước vẫn tiếp tục cao hơn khoảng 5,66 m so vs cùng kỳ & dung tích tăng 43% so với cùng kỳ. Do đó, sản lượng điện Q4/2021 ước tính đạt 180 triệu kWh (+55% YoY).

• Lợi nhuận sau thuế Q3/2021 ước đạt đạt 60 tỷ đồng – gấp 1,7 lần so với cùng kỳ do năm ngoái chưa có sự đóng góp của dự án điện mặt trời 50MWp (giá FiT 7,09 cents/kWh).

• Với mức sản lượng cả năm 2021 ước tính đạt 716 triệu kWh (+28% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế năm 2021 ước tính ở mức 282 tỷ đồng (+53,8% so với cùng kỳ).

Nguồn: SSI

×
tvi logo