Cập nhật Ngành Điện: Giá khí đầu vào tăng sẽ là trở ngại lớn

Cập nhật Ngành Điện: Giá khí đầu vào tăng sẽ là trở ngại lớn

Lượt xem: 266
  •  

Tổng sản lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc tiếp tục tăng +11,1% so với cùng kỳ trong tháng 5/2021.

• Tăng trưởng tiêu thụ điện tháng 5 khá bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam và đặc biệt ở 2 thành phố lớn (Hà Nội và TP. HCM) đều bị ảnh hưởng.

• Tuy nhiên, sản lượng dồi dào từ các nguồn năng lượng tái tạo đã ảnh hưởng đến sản lượng phát điện từ các công ty nhiệt điện. Trong 5 tháng đầu năm 2021, các nguồn năng lượng tái tạo lấy đi khoảng 13% tổng sản lượng tiêu thụ từ các nguồn năng lượng truyền thống (chi tiết bảng 3). Với điều kiện thuỷ văn thuận lợi, sản lượng từ nguồn nhiệt điện đã bị ảnh hưởng (chi tiết bảng 2).

Mặc dù sản lượng tiêu thụ điện tăng 11% so với cùng kỳ, giá bình quân trên thị trường cạnh tranh (giá CGM) lại giảm 5,1% so với cùng kỳ trong tháng 5/2021. Điều này phần lớn là giảm huy động từ các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là các nhà máy điện khí.

• Giá khí đầu vào tăng khiến các nhà máy điện khí trở nên kém cạnh tranh hơn so với các công ty điện than. Trong 5 tháng đầu năm 2021, giá dầu nhiên liệu bình quân (FO: đại diện cho giá khí) tăng +65% so với cùng kỳ (Bảng 4). Thêm vào đó, tỷ trọng cao hơn từ Sao Vàng Đại Nguyệt (SVDN) khiến chi phí giá khí của các nhà máy điện khí tăng lên đáng kể (Bảng 5).

Do đó, sản lượng phát điện từ các nhà máy điện khí trong 5 tháng đầu năm 2021 vẫn duy trì mức giảm mạnh -16,8% so với cùng kỳ, xấp xỉ mức giảm -16,4% trong 4 tháng đầu năm 2021 (Bảng 2). Trong khi đó, sự sụt giảm sản lượng điện than đã được thu hẹp trong 5 tháng đầu năm 2021 (-6,8% so với cùng kỳ) so với 4 tháng đầu năm 2021 (-8,7% so với cùng kỳ).

• Trong bối cảnh giá khí tăng, giá bán bình quân (ASP) từ các nhà máy điện khí từ đầu năm 2021 đã vượt hơn các nhà máy điện than (Hình 6). Do đó, EVN sẽ sử dụng các nguồn thủy điện và điện than thay vì điện khí. Sản lượng từ điện khí giảm làm giảm tác động của giá khí đối với thành phần SMP trong giá CGM – chi tiết bảng 7 (Giá CGM bao gồm các thành phần SMP & CAN *). Do đó, giá CGM trong tháng 5/2021 giảm -5,1% so với cùng kỳ.

Nguồn: SSI

×
tvi logo